Education

  • Ingeniero técnico aagrícola

    at Escuela de ingenierías agrarias Badajoz

    2002 - 2007 (5 years) Badajoz

Languages

  • English Negotiation

  • Dutch Conversation

Followers (4)

Hives