Education

 • Gerencia in company

  at ADEN

  2013 - at Present (7 years)

 • MAE

  at Universidad Tecnologica

  1998 - at Present (22 years)

 • Ingeniero en Sistemas y Computacion

  at Universidad Tecnologica de El Salvador

  1991 - at Present (29 years)

Languages

 • English Native

Hives