Trung tâm đào tạo tiếng trung tại Hải Phòng | Hoàn học phí 100% nếu chất lượng dạy học tiếng trung không tôt.
Thông tin liên hệ:
Trung tâm ngoại ngữ Trác Việt
81/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Tư vấn: 0934 246 212
Website: https://www.kynangcanhoc.com/

Knowledge and keywords

Languages

  • Vietnamese Native

Hives