Education

  • Bachelor

    at Universiteti i Tiranes

    2015 - 2018 (3 years) Qarku i Tiranës

Hives