Education

  • Bachelor

    at Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    2016 - 2019 (3 years) Województwo Lubelskie

Knowledge and keywords

Hives