Trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội - Tiengtrung.vn
Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/

Experience

  • teacher

    at Tiengtrung.vn

    February 2000 - at Present

    Thành Phố Hà Nội

    Trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội - Tiengtrung.vn Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/

Knowledge and keywords

Languages

  • Chinese Negotiation

Hives