Kích hoạt bảo mật 2 lớp hay còn gọi là xác thực qua 2 hoặc nhiều yếu tố để phê duyệt lúc đăng nhập, kiểm tra chứng chỉ SSL của trang web, dừng save thông tin thanh toán cho lần sau, thận trọng với những người tiếp cận online, tạo mật khẩu đủ mạnh, đủ độc đáo.

Hives