tuthinghiem.com - Đơn vị sản xuất thi công tủ thí nghiệm cho các phòng thí nghiệm bệnh viện trường học và trung tâm nghiên cứu. Các loại tủ gồm: tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc, tủ an toàn sinh học, tủ cấy vi sinh, tủ kính hiển vi.

Knowledge and keywords

Languages

  • Vietnamese Conversation

Hives