Experience

  • Encargado de facturación

    at Medeso

    December 2016 - September 2017

    Metropolitana de Santiago

    Manejo de documentos, orden, sistema de facturación softland.

Knowledge and keywords

Languages

  • English Native

Hives