Viên hành tỏi đen là sản phẩm công nghệ cao được nghiên cứu bởi Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam.Sau đó được chuyển giao công nghệ cho công ty Health More sản xuất và phân phối
Email : tuvan@vienhanhtoiden.com
Website : http://vienhanhtoiden.com/

Hives