Stop loss là lệnh dừng lỗ tự động khi giá đi ngược mong muốn ban đầu. Đây là một lệnh treo, nó sẽ được kích hoạt khi giá chạm đến mức được cài đặt sẵn. Hãy truy cập ngay Webtaichinh.vn để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Knowledge and keywords

Hives