Descrição da vaga

Requisitos

  • Sem Experiência
  • Sem estudos
  • Pretensão salarial
  • Rio de Janeiro

Descrição

GSK has a commitment to the discovery and development of new oncology therapies with the life-changing potential of helping patients with cancer. We are focused on building industry-leading portfolios in four cutting-edge areas of science:


- • Immuno-Oncology: using the human immune system to treat cancer
- • Cell/Gene Therapy: engineering human T-cells to target cancer
- • Cancer Epigenetics: modulating the gene-regulatory system of the epigenome to exert anti-cancer effects
- • Synthetic Lethality: targeting two mechanisms at the same time which together, but not alone, have substantial effects against cancer Through investing in scientific and technical excellence in these areas, our goal is to develop new therapies for cancer patients with unmet medical needs.

We will have future opportunities in Patient Relations, Oncology Account/Sales Management, Medical Affairs (Medical Advisors/Medical Science Liaison), Market Access and Commercial (Marketing/Brand/Product Management) in Munich and across Germany.

If you have experience in Oncology and/or Hematology, please complete an application so we can connect you with a member of our Talent Team.

Jeśli potrzebujesz udogodnień lub innej pomocy, aby ubiegać się o pracę w GSK, skontaktuj się z Działem kadr GSK pod numerem 1-877-694-7547 (bezpłatny numer na terenie USA) lub +1 801 567 5155 (poza terenem USA).

GSK to pracodawca stosujący się do założeń polityki Równych szans / Akcji afirmatywnej. Wszyscy kandydaci, którzy spełniają wymagania, otrzymają równe szanse na zdobycie zatrudnienia bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, religię, płeć, ciążę, stan cywilny, orientację seksualną, tożsamość/identyfikację płciową, wiek, niepełnosprawność, informację genetyczną, służbę wojskową, status weterana lub przynależność do jakiejkolwiek innej federalnej, stanowej lub lokalnej chronionej klasy społecznej.

Ważna informacja dla biur/agencji pośrednictwa pracy

GSK nie akceptuje poleceń pracowników od biur i/lub agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do ofert pracy zamieszczonych na tej stronie. Wszystkie biura/agencje pośrednictwa pracy są zobowiązane do skontaktowania się z działem handlowym i ogólnym/kadr GSK w celu uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody przed poleceniem kandydatów firmie GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest nadrzędne w stosunku do jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) między biurem/agencją pośrednictwa pracy a GSK. W przypadku braku takowego pisemnego upoważnienia wszelkie działania podejmowane przez biuro/agencję pośrednictwa pracy będą uważane za wykonane bez zgody lub umownego porozumienia ze strony GSK. GSK nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty wynikające z takich działań lub wynikające z polecenia danej osoby przez biura/agencje pośrednictwa pracy w odniesieniu do ofert pracy zamieszczonych na tej stronie.

Należy pamiętać, że jeśli jesteś licencjonowanym pracownikiem służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych lub pracownikiem służby zdrowia w rozumieniu przepisów prawa stanu wydającego licencję, firma GSK może być zobowiązana do określenia i zgłoszenia wydatków poniesionych przez GSK na Twoją rzecz w przypadku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w celu zatrudnienia. To określenie odpowiednich transferów wartości majątkowych jest konieczne, aby zapewnić zgodność GSK ze wszystkimi federalnymi i stanowymi wymogami dot. jawności zgodnie z prawem USA. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę zapewnienia jawności firmy GSK.

  • access