logoSign upLog in
Lucas Gardezani Abduch

Lucas Gardezani Abduch

To Malabarize-se12/11/2015

https://www.youtube.com/watch?v=q2Q0X56IhLg
mais tutoriais de contato: http://bit.ly/contatoMS

Malabarismo de contato - Tutorial Butterfly (Contact juggling tutorial)
Malabarismo de contato - Tutorial Butterfly (Contact juggling tutorial) comprar bolas / buying balls: http://bit.ly/lojaMS Aprenda o butterfly, um truque essencial para o malabarismo de contato! compre bolas de contato / Buy...
Relevant