Resulta difícil falar dun mesmo sen caer nas redes do enxalzamento ou do abatemento. A pesar disto, sinalarei que teño coñecementos das linguas galega, catalá, portuguesa e castelá, Así mesmo, teño unha ampla experiencia como investigador literario, redactor, tradutor e corrector.

Experiencia

Educación

 • Gerente de empresas de economía social

  en Deputación da Coruña

  2015 - 2015 (1 año) A Coruña

 • VII Xornada de literatura de tradición oral. Amuletos e reliquias

  en Asociación Sociopedagóxica

  2015 - 2015 (1 año) A Coruña

 • XVII Encontros para a normalización lingüística

  en Consello da Cultura Galega

  2015 - 2015 (1 año) A Coruña

 • VII Xornada de Literatura de Tradición Oral: Amuletos e reliquias. Usos e crenzas

  en AS-PG e AELG

  2015 - 2015 (1 año) Lugo

 • IV Xornada de Literatura e Ensino. A Xeración Nós-outro@s

  en AS-PG e AELG

  2015 - 2015 (1 año) A Coruña

 • Habilitación para impartir docencia en centros privados das seguintes materias: Lingua Galega e Literatura (ESO e Bacharelato), Artes Escénicas (Bach.), Artes Escénicas e Danza (ESO) e Oratoria (ESO).

  en Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

  2015 - 2015 (1 año) A Coruña

 • Xornada O ensino da literatura a debate. Os currícula escolares nos novos plans de estudo

  en Consello da Cultura Galega

  2015 - 2015 (1 año) A Coruña

 • VI Curso de formación sobre o patrimonio lúdico. Xogo, literatura oral e música

  en Nova Escola Galega

  2015 - 2015 (1 año) A Coruña

 • Autor de «Seguirmos xogando, voltando xogar»

  en Número 79 do semanario SERMOS GALIZA

  2014 - 2014 (1 año) A Coruña

 • Autor de «Caracterización das fórmulas dialogadas na Idade Contemporánea»

  en REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA

  2014 - 2014 (1 año) A Coruña

 • Licenciatura en Filoloxía Románica

  en Facultade de Filoloxía (Universidade de Santiago de Compostela)

  2009 - 2014 (4 años) A Coruña

 • Curso de fundamentos e ferramentas de xestión de datos xeográficos

  en Facultade de Filoloxía (USC)

  2013 - 2013 (1 año) A Coruña

 • Prevención de riscos laborais

  en Concello de Toques

  2013 - 2013 (1 año) A Coruña

 • Habilidades sociais e comunicativas

  en Concello de Toques

  2013 - 2013 (1 año) A Coruña

 • IV Seminario-Obradoiro de avaliación de materiais. O proxecto Abalar, cara a onde?

  en Nova Escola Galega

  2013 - 2013 (1 año) A Coruña

 • Xornadas en investigación de Dialectoloxía Perceptiva

  en Facultade de Filoloxía (USC)

  2013 - 2013 (1 año) A Coruña

 • Curso básico de estatística con R

  en Facultade de Filoloxía (USC)

  2013 - 2013 (1 año) A Coruña

 • V Curso de formación sobre o patrimonio lúdico. Xogo tradicional e desenvolvemento psicomotriz

  en Nova Escola Galega

  2013 - 2013 (1 año) A Coruña

 • Autor do artigo «A voltas coa súa vida» [concernente a Valentín Paz Andrade]

  en DIARIO DE FERROL

  2011 - 2011 (1 año) A Coruña

 • VI Xornada Xustiza e Lingua, reflexións para a normalización

  en Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

  2011 - 2011 (1 año) A Coruña

 • Autor do artigo «Nota sobre O Vello d'o Pico-Sagro»

  en Número 43 do BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA

  2009 - 2009 (1 año) A Coruña

 • II Curso de formación sobre o patrimonio lúdico. O xogo tradicional e as didácticas específicas

  en Nova Escola Galega

  2009 - 2009 (1 año) A Coruña

 • I Curso de formación sobre o patrimonio lúdico. Os xogos tradicionais. Perspectiva educativa

  en Nova Escola Galega

  2009 - 2009 (1 año) A Coruña

 • Simposio Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea

  en Intituto da Lingua Galega e Consello da Cultura Galega

  2009 - 2009 (1 año) A Coruña

 • Simposio Internacional Por que facer Lingüística Románica no século XXI?

  en USC

  2008 - 2008 (1 año) A Coruña

 • Curso de Formación para o Profesorado Colaborador da Secretaría Xeral de Política Lingüística para impartir cursos de Linguaxes Específicas, Administrativa e Xurídica

  en Secretaría Xeral de Política Lingüística

  2008 - 2008 (1 año) A Coruña

 • Coloquio sobre vocabulario trobadoresco

  en Secretaría Xeral de Política Lingüística

  2008 - 2008 (1 año) A Coruña

 • Certificación de Lingua Galega 5

  en Secretaría Xeral de Política Lingüística

  2008 - 2008 (1 año) A Coruña

 • Curso de introdución ao traballo nos servizos de normalización lingúística

  en Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua

  2008 - 2008 (1 año) A Coruña

 • II Xornada sobre a oralidade para educadores/as

  en Nova Escola Galega

  2008 - 2008 (1 año) A Coruña

 • Xornadas de Formación de Avaliadores do Celga

  en Secretaría Xeral de Política Lingüística

  2008 - 2008 (1 año) A Coruña

 • Curso de formación de profesores de galego

  en Secretaría Xeral de Política Lingüística

  2007 - 2007 (1 año) A Coruña

 • Deseño de páxinas web

  en Instituto de Formación e Estudios Sociais en Galicia

  2004 - 2004 (1 año) A Coruña

 • Seminario de formación do profesorado que imparte cursos de lingua galega

  en Secretaría Xeral de Política Lingüística

  2004 - 2004 (1 año) A Coruña

 • Iniciación á rede Internet

  en Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais

  2004 - 2004 (1 año) A Coruña

 • Ofimática

  en Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais

  2003 - 2003 (1 año) A Coruña

 • Certificación de aptitude pedagóxica

  en Instituto de Ciencias da Educación (USC)

  2002 - 2002 (1 año) A Coruña

 • Simposio Léxico e estandarización en Galicia

  en Instituto da Lingua Galega

  2002 - 2002 (1 año) A Coruña

 • II Encontro de centros de estudios galegos das universidades de fóra de Galicia

  en Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

  2002 - 2002 (1 año) A Coruña

 • Congreso Internacional de Onomástica Galega Frei Martín Sarmiento

  en Instituto da Lingua Galega, Real Academia Galega e Asociación Galega de Onomástica

  2002 - 2002 (1 año) A Coruña

 • Licenciatura en Filoloxía Galega

  en Facultade de Filoloxía (Universidade de Santiago de Compostela)

  1997 - 2002 (5 años) A Coruña

 • Xornadas Novos Eidos para o Cooperativismo

  en Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais

  2001 - 2001 (1 año) A Coruña

 • Xornadas sobre a lei orgánica 5/200, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal do menor

  en Escola Galega de Administración Pública

  2001 - 2001 (1 año) A Coruña

 • Jornadas sobre Inclusión Social

  en Consellería de Asuntos Sociais

  2001 - 2001 (1 año) A Coruña

 • VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias

  en Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

  2001 - 2001 (1 año) A Coruña

 • I Xornadas sobre Educación e Lingua Galega hoxe

  en USC

  1999 - 1999 (1 año) A Coruña

 • IV Encontros para a normalización lingüística

  en Consello da Cultura Galega

  1999 - 1999 (1 año) A Coruña

 • III Encontros para a normalización lingüística

  en Consello da Cultura Galega

  1998 - 1998 (1 año) A Coruña

 • III Congreso de Innovación Educativa

  en Facultade de Ciencias da Educación (USC)

  1998 - 1998 (1 año) A Coruña

 • Curso de historia contemporánea de Galiza

  en CIG-Ensino e AS-PG

  1998 - 1998 (1 año) A Coruña

Servicios ofrecidos

 • Docencia

  Imparto clases particulares de diversas materias do currículo escolar (lingua e literatura galega, lingua e literatura castelá, historia, etc.).

 • Edición de textos

  Estou capacitado para editar textos de diversa índole. dende literarios e lingüísticos ata históricos e xornalísticos.

 • Avaliación

  Supervisión de probas escritas e orais.

 • Tradución

  Tradución de textos online e en publicacións online

 • Redacción

  Redacción de textos on-line e en supported papel

Idiomas

 • Español Negociación

 • Catalán Conversación

 • Gallego Nativo

 • Inglés Elemental

 • Portugués Negociación

Seguidores (613)

Siguiendo (406)

Colmenas