Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • Girona

Descripción

EDUCADOR-A SOCIAL


Pel Centre d’Acollida Oikia de Girona, de Fundació Resilis


Servei residencials d'estada limitada, que té per objecte realitzar l'observació


i el diagnòstic de la situació dels menors atesos i les seves famílies


Funcions a desenvolupar:

Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.

Realitzar accions educatives.

Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.

Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.


Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.


S’ofereix:

Contracte temporal a jornada parcial


Horari: de dilluns a divendres de 08h a 10h.


Categoria: Educador/a social


Incorporació: 1 de juliol


Altres requisits:

Grau/diplomatura en Educació Social (imprescindible).


Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.


Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.


És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.


Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.


En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.


Perfil competencial:

Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.


Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.


Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.


Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.


Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.


Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.


Gestionar les crisis i els conflictes.


Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.


Capacitat de treballar sota pressió.


Formar-se de manera continuada.

Colmenas donde puedes encontrar esta oferta de empleo