Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • Salt

Descripción

Cerquem Educador/a Social pel CRAE Salt (Girona), de Fundació Resilis


Servei residencial d'acolliment, que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a infants i adolescents mentre no poden retornar amb la seva família o se'ls troba una família acollidora


Les seves principals funcion seran:


- Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
- Realitzar accions educatives pròpies del torn.
- Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte

compliment.


- Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
- Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
- Aquest horari implica la realització dels transports a les activitats extraescolars.

S’ofereix:

Contracte laboral de llarga durada al 100% de la jornada


Horari: Dissabte de 9:00h a 21:00h i diumenge de 10:00h a 22:00h. Nits de dilluns de 22:00h a 9:00h. Dimarts de 10:00h a 13:00h (REE).


Incorporació: Immediata


Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social


Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).


Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.


Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.


Valorable experiència en educació en el lleure.


És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.


Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.


En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.


Perfil competencial:

Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.


Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.


Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.


Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.


Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.


Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.


Gestionar les crisis i els conflictes.


Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.


Capacitat de treballar sota pressió.


Formar-se de manera continuada.

Colmenas donde puedes encontrar esta oferta de empleo