Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • Santa Maria de Palautordera

Descripción

Per incorporació al CREI El Pedrenyal de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), de Fundació Resilis, cerquem un Educador/a Social:


Funcions a desenvolupar:

Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.

Realitzar accions educatives.

Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.

Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.


Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.


S’ofereix:

Contracte laboral al 100% de la jornada


Horari: dissabte de 21h a 8:30h. Dissabte i diumenge de 10:30h a 22:30h. Un divendres al mes de 15h a 17h.


Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social


Incorporació: Immediata


Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).


És imprescindible experiència mínima de 1 any amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o CA.


És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.


Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.


En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.


Perfil competencial:

Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.


Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.


Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.


Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.


Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.


Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.


Gestionar les crisis i els conflictes.


Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.


Capacitat de treballar sota pressió.


Formar-se de manera continuada.

Colmenas donde puedes encontrar esta oferta de empleo