Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • Tordera

Descripción

Cerquem a Educadors/es Socials per cobrir SUBSTITUCIONS al CREI Mas Ritort de Tordera (Barcelona). Les tasques que haurà de realitzar són:


Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.


- Realitzar accions educatives.
- Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
- Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
- Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

S’ofereix:

Horari: torn de matí, tarda, nit o cap de setmana, en funció del torn a cobrir.

Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d'Acció Social


Possibilitat en participar en els processos de selecció per vacants estables.


Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).


Es valorarà experiència amb infants i/o joves en situació d’exclusió social.


És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.


Disposar de carnet de conduir i vehicle propi.


Disponibilitat i flexibilitat horària.


En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Colmenas donde puedes encontrar esta oferta de empleo