Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario 1.995,00 € brutos mensuales
  • Riudoms

Descripción

Ajuntament cerca personal interí d`urgència en l`ocupació d`Enginyer Tècnic Municipal. Funcions: emetre informes, inspeccions..en llicències obres civils, llicències d`activitats, urbanístiques, instal.lacions especials. Tenir Estudis Universitàris, català C1, les persones que no tinguin la Nacionalitat Espanyola hauran d`acreditar el nivell C2 de Castellà. Inscriures al SOC i presentar una Instància al Registre de l`Ajuntament de Riudoms.Ajuntament cerca personal interí d`urgència en l`ocupació d`Enginyer Tècnic municipal. Funcions: emetre informes, inspeccions..en llicències obres civils, llicències d`activitats, urbanístiques, instal.lacions especials. Tenir Estudis Universitàris, català C1, les persones que no tinguin la Nacionalitat Espanyola hauran d`acreditar el nivell C2 de Castellà. Inscriures al SOC i presentar una Instància

  • engineers and technicians