Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • Girona

Descripción

Grup industrial cerca un/a PEOPLE & ORGANIZATION MANAGER que garanteixi l'acompanyament als equips i el lideratge de la transformació organitzacional dels equips de les diverses àrees funcionals de la companyia.

Reportant a Direcció les seves principals responsabilitats seran:

Alinear les estrat??gies del negoci amb les estrat??gies i operativa de RH.
Liderar processos de canvi i innovació organitzacional, haurà d'identificar les àrees de millora i possibles processos automatitzables.
Responsabilitzar-se de la implantació, re-definició i millora de processos organitzatius interns (processos de funcionament, organigrama i sistemes de gestió PRL, medi ambient, qualitat, entre d'altres).
Garantir l'aplicació de les polítiques de RH definides per Direcció per afavorir els resultats de la companyia i augmentar la seva efici??ncia productiva.
Definir l'estructura del departament de RH així com implantar tots els procediments necessaris per a implantar l'estrat??gia de RH a l'organització.
Avaluar competencialment als membres dels equips amb l'objectiu d'establir una mapa de talent i de treballar accions de desenvolupament professional.
Acompanyar als treballadors/es en l'operativa laboral en l'empresa, sent el seu contacte davant les consultes i incid??ncies en mat??ria de RH.
Liderar l'estrat??gia de RH, acompanyant als mànagers per a garantir el desenvolupament i l'evolució dels equips.
Con??ixer el negoci industrial, les necessitats i els canals de comunicació formal i informal que existeixen entre els diferents departaments per a garantir una estructura organitzativa que s'adapti a les necessitats de la mateixa activitat.
Participar activament en la gestió del canvi i transformació productiva que viurà l'organització en els 3 anys vinents.
Elaborar polítiques de desenvolupament personal com: Pla d'acollida, pla de formació, pla de comunicació, implantació del sistema d'avaluació de l'acompliment, anàlisis política retributiva entre d'altres.
Supervisar i donar suport a la gestió administrativa del personal: tasques jurídic-administratives relacionades amb els contractes, nòmines, assegurances socials, permisos, baixes per malaltia, vacances, abs??ncies, control horari i similars.
Resoldre problemes laborals i negociar amb els representants sindicals dels treballadors/es: modalitats de contractació, política salarial, conflictes laborals, negociacions col·lectives, etc??tera. Així com garantir la igualtat entre els empleats de la companyia i d'adoptar mesures per a aconseguir un clima de treball adequat.
Vetllar per totes les polítiques vinculades a la salut dels treballadors i les condicions del seu treball (PRL). És a dir, compr??n la higiene en el treball i seguretat dels empleats, així com l'acció social de l'empresa.

S'ofereix:

Incorporació en projecte estable.
Desenvolupament professional.
Salari fixe de: 40.000 a 45.000 € Bruts Anuals.

Requisitos mínimos:
Formació universitària.
Valorable MÀSTER en RH i Desenvolupament d'Organitzacions.
Experi??ncia de 5 anys en un càrrec de Direcció de RH.
Imprescindible experi??ncia professional en entorns INDUSTRIALS: Fabricants de maquinària, Enginyeries de projectes, Grans instal·ladores, Béns d'equips i solucions industrials o similars.
Nivell d'ANGLÈS B2.

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante

  • seguros