Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario 900,00 € brutos mensuales
  • Cabrils

Descripción

Les funcions del lloc requerit són les pròpies del peó de jardineria: retall d'arbusts, desbròs, retirada de restes i qualsevol altre que requereixi el lloc de treball.Les funcions del lloc requerit són les pròpies del peó de jardineria: retall d'arbusts, desbròs, retirada de restes i qualsevol altre que requereixi el lloc de treball.