About us

El Servei Municipal d’Ocupació té quatre línies principals d’actuació:
La inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes a través de:
- L’orientació laboral i professional.
- La qualificació professional amb la formació ocupacional i pràctiques professionals en empreses.
- La intermediació laboral per afavorir l’accés a ofertes de feina.
- L’aprenentatge d'oficis amb la pràctica professional.
El foment del creixement econòmic a través de serveis a la creació i consolidació d'empreses
La aplicació de la innovació i la qualitat com a eixos transversals en totes les àrees del Servei per tal d’oferir nous i millors serveis adaptats a les necessitats i demandes de la ciutadania i les empreses
L’estudi de la realitat socioeconòmica del municipi