About us

Centro Especial de Empleo Prestamos servizos auxiliares (outsourcing) a outras empresas, poñendo en valor a nosa principal fortaleza: as CAPACIDADES dos profesionais con DISCAPACIDADE