Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Vodskov

Description

Ældre - og Sundhedsafdelingen søger en dygtig kollega til en stilling i Ældre- og Sundhedssekretariatets konsulentteam med tiltrædelse den 15. august 2020.

I Ældre- og Sundhedssekretariatet fylder økonomi meget. Vi understøtter driftsenhedernes økonomistyring, udarbejder styringsredskaber, spiller en aktiv rolle i budgetprocessen og laver økonomirapporter og analyser, som er med til at kvalificere vigtige beslutninger på et af de store velfærdsområder.

Ældre- og Sundhedssekretariatets organisering
Ældre- og Sundhedsafdelingens administration er samlet i ét sekretariat, der betjener fire funktionsenheder (Frit Valg, Plejeboliger, Træning & Aktivitet og Sygepleje) og ca. 3.500 medarbejdere. Ældre- og Sundhedssekretariatet rummer de administrative og tekniske funktioner, som understøtter udviklingen og driften af Ældre- og Sundhed. Fokus er på at skabe sammenhænge på tværs af afdelingen, både i forhold til drift, udvikling og implementering af nye tiltag. Sekretariatet er organiseret i tre teams:


- Team for Planlægning og Udvikling
- Team for Administration og Uddannelse
- Team for Teknisk Service. Du bliver en del af Team for Planlægning og Udvikling, der består af ni konsulenter, heraf to økonomikonsulenter, fire sundhedsfaglige udviklingskonsulenter,én frivillighedskoordinator samtén ergoterapeut. Teamet er en stabsfunktion til chefgruppen i Ældre og Sundhed og understøtter både drift og udvikling af ældre- og sundhedsområdet i Aalborg Kommune. Opgaverne i teamet spænder vidt, og vores fornemste opgave er at lykkes sammen med og gennem en lang række samarbejdspartnere. Du vil indgå i et tæt samarbejde med chefer og økonomistyrer fra de fire funktionsenheder.

Dine opgaver
Vi leder efter en kollega, som i tæt samarbejde med teamets to øvrige økonomikonsulenter kan understøtte arbejdet med at skabe sikker drift i vores organisation. Du trives både bag PC'en og ude i organisationen, og du drives af at skabe mening og forståelse for økonomi helt ud i yderste led. Du er vedholdende og tålmodig og kan indgå i et tæt og understøttende samarbejde med chefer, ledere og økonomistyrere. Derudover er du tydelig, så det sikres at alle forstår de økonomiske konsekvenser af de valg, der træffes.

Dine opgaver vil bl.a. være at
- understøtte funktionsenhederne med opfølgning på økonomi
- lave opfølgning på handleplaner
- foretage udvikling og implementering af styringsredskaber. Dine kompetencer
Vi forestiller os, at du har erfaring med økonomistyring og implementering af styringsredskaber samt evner at omsætte tal og data. Måske du allerede har demonstreret gode økonomiske resultater i enten det private eller offentlige. Som person er du nysgerrig og vedholdende og har en analytisk tilgang til data. Vi lægger stor vægt på, at du har stærke relationelle kompetencer og er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og ledelsesniveauer.

Vi forventer, at du
- har erfaring med økonomiopfølgning- og økonomistyring
- kan levere solide og sikre beregninger
- har blik for detaljen uden at miste overblikket
- er talstærk og kan lide at ”nørde” med regneark
- er fleksibel i forhold til opgaver
- prioriterer og arbejder for det gode kollegiale fællesskab
- har erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation; en fordel, men ikke et krav. Vi tilbyder
En attraktiv stilling på et af de store velfærdsområder i en ambitiøs forvaltning, som altid er i bevægelse. Du vil indgå i et team af kompetente kolleger, som insisterer på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, selvom vi har travlt. Du vil få en bred berøringsflade, mange samarbejdspartnere og muligheden for at være med til at understøtte udviklingen af ældre- og sundhedsområdet i Aalborg Kommune.

Hvis du vil vide mere
Du kan finde flere informationer om Aalborg Kommune og Ældre og Sundhedsafdelingen på Aalborg kommunes hjemmeside


For yderligere oplysninger vedrørende stillingen er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Michael Friis Larsen på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs