Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Århus

Description

Har du erfaring med tilberedning af mad og lyst til at arbejde i et miljø, som er lidt ud over det sædvanlige? Så har vi måske jobbet til dig.

Dine opgaver
Udrejsecenteret har egen kantine til bespisning af beoerne. Den varme mad, som leveres af Det Danske Madhus, anrettes og serveres for beboerne. Salat og andet tilbehør tilberedes i kantinen, ligesom morgenmaden også tilberedes af kantinepersonalet. Derudover er der bl.a.:


- Forberedelser til det enkelte måltid.
- Udlevering af mad til beboerne.
- Rengøring af kantine efter måltiderne.
- Rengøring af køkkenfaciliteter og opvask.
- Ad hoc opgaver. Du kommer til at indgå i et team bestående af 8 køkkenmedhjælpere og 1 køkkencontroller. Alle opgaver løses i fællesskab.


Hvem er du?
Vi stiller ikke krav om, at du er køkkenuddannet, men det kan være en fordel at have kendskab og erfaring fra arbejde i et køkken. Det vil også være en fordel, hvis du har et hygiejnebevis. Desuden er det vigtigt, at du sætter pris på et godt samarbejde og sætter en ære i at få løst de daglige opgaver så gnidningsløst som muligt.


- Du er robust og har lyst til at arbejde med mennesker.
- Du har gode samarbejdsevner og er god til at skabe relationer.
- Du har god sprog- og kulturforståelse.
- Du trives med forskellige praktiske opgaver.
- Du forstår at løse og tilgå opgaver professionelt uanset personlige synspunkter.

Vi tilbyder


- Skiftende arbejdstider i dag- og aftentimer.
- Weekendarbejde ca. hver anden weekend.
- Fleksible og gode arbejdsforhold.
- Mulighed for at sætte dit præg på indholdet i dit arbejde.
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv. Herudover er ansættelsen omfattet af aftale om Ny Løn.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Tjenestestedet er Udrejsecenter Kærshovedgård, Kærshovedgård 17, 7430 Ikast.

Stillingerne er på 37 timer og er ledige fra henholdsvis 1. juli og 1. august 2020.

Arbejdstiden ligger alle dage i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 20.00 med vagter af forskellige længder.


Hvem er vi?
På vegne af Udlændingestyrelsen driver Kriminalforsorgen Udrejsecenter Kærshovedgård. Centeret skal kunne huse op til 400 personer, der har fået endeligt afslag på asyl. Beboerne er generelt ikke frihedsberøvet, men er pålagt opholds-, melde- og underretningspligt. På centret er der en døgnbemandet politienhed fra Midt- og Vestjyllands Politi, som har ansvaret for sikkerhed og tryghed i og omkring udrejsecenteret. Herudover driver Røde Kors en syge- og omsorgsafdeling. Ligeledes er Dansk Flygtningehjælp til stede for at tilbyde rådgivning til beboerne.


Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Din ansøgning med CV, dokumentations for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest 1. juni 2020.

Vi forventer at holde samtaler i uge 24.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Peter Karbo på tlf. 72556115/72556107 eller kantinecontroller Charlotte Iversen på tlf. 72556130.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs