Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Gemeente Oud-Beijerland

Description

Opvoeden en Opgroeien De nieuwe gemeente Hoeksche Waard bestaat sinds 1 januari 2019 en biedt volop kansen aan enthousiaste en betrokken professionals. De Hoeksche Waard is een unieke streek met ruim 87.000 inwoners aan de rand van de Randstad, waar de vergezichten altijd dichtbij zijn. . Beschrijving De nieuwe gemeente Hoeksche Waard bestaat sinds 1 januari 2019 en biedt volop kansen aan enthousiaste en betrokken professionals. De Hoeksche Waard is een unieke streek met ruim 87.000 inwoners aan de rand van de Randstad, waar de vergezichten altijd dichtbij zijn. Groot en klein, je vindt het in de Hoeksche Waard. Een gebied met kreken, polders, dijken, ruimte, karakteristieke dorpen met hechte gemeenschappen. Maar ook ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw. Een werkgever waar je trots op mag zijn!

Werkomgeving De gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan meedoen en het beste tot zijn of haar recht komt. Het team Opvoeden & Opgroeien werkt vanuit deze gedachte aan een veilige, kansrijke en gezonde omgeving om kinderen in op te laten groeien. Als adviseur ben je dagelijks bezig met ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen voortkomen uit wetgeving, hoofdlijnenakkoord van het gemeentebestuur, maar kunnen ook wensen van de inwoners en samenwerkingspartners zijn.
Je bent onderdeel van het team Opvoeden & Opgroeien dat bestaat uit 10 collega’s. Het team houdt zich bezig met de advisering op het gebied van jeugd en onderwijs. Wij werken daarbij samen met andere teams en onze partners. Naast onze lokale aanpak werken we ook regionaal samen. Een grote speler is de Dienst Gezondheid & Jeugd, de gemeenschappelijke regeling waar wij o.a. de inkoop jeugdhulp en leerplicht hebben ondergebracht. Het accent in deze functie ligt op het jonge kind.

Inhoud functie
- Je adviseert over een aantal specifieke thema’s m.b.t. het jonge kind - zoals voorschoolse educatie (bijvoorbeeld de VVE monitor en het realiseren van de 16-uurs eis), peuteropvang en de zorgstructuur voor jonge kinderen;
- Je bent accounthouder voor aanbieders van kinder- en peuteropvang;
- Je behandelt subsidieaanvragen gericht op het jonge kind (onder andere de subsidieaanvragen peuteropvang en voorschoolse educatie);
- Je houdt ontwikkelingen bij die betrekking hebben op het vakgebied en speelt hier op in;
- Je zorgt voor een goede aansluiting van de regelingen voor het jonge kind, waarbij je rekening houdt met de ontwikkelingen die zich voordoen bij jeugdhulp, de aanpak armoede en onderwijs (keten). Dit doe je door bijvoorbeeld mee te werken aan de Samenwerkingsagenda Onderwijs en het programma "Opvoeden en opgroeien doen we samen". Eisen voor de functie
- Hbo of wo opleiding, bij voorkeur in een relevante richting;
- Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare en adviserende rol;
- Affiniteit met beleidsthema’s op het gebied van het jonge kind;
- Natuurlijke drijfveer om steentje bij te dragen aan de samenleving en oprecht een verschil te willen maken;
- Profielschets succesvolle eigenschappen voor deze functie: Stevige persoonlijkheid, nieuwsgierig, betrouwbaar, sterke sociale en communicatieve vaardigheden, volwaardig gesprekspartner, oog voor verschillende belangen en hier goed mee weten om te gaan.

  • .net