Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Amsterdam

Description

Functieomschrijving


Heb jij passie voor jouw vak als planoloog? Wil jij impact maken en vormgeven aan de steden en samenlevingenvan de toekomst? ? En ben je toe aan een volgende stap in je carrière? Dan maak ik graag kennis met je!‘
Bavius de Vries – Teammanager Gebiedsadvies Alkmaar-Amsterdam

Sweco werkt aan de steden en samenleving van de toekomst. Planologie is een onmisbare schakel om het gedachtegoed van Sweco samen met onze klanten te vertalen en te verankeren in de benodigde ruimtelijke ordeningsprocedures. Dit doen we met de landelijke vakgroep Planologie. Deze groep bestaat uit gedreven planologen en juristen die werken aan aansprekende projecten zoals gebiedstransformaties, woningbouw en inpassingsplannen voor wegen, windparken en dijkversterkingen. Sweco is onderscheidend in het werken met multidisciplinaire teams per regionale vestiging.

Voor ons team Gebiedsadvies in onze vestiging Alkmaar zoeken wij een planoloog met enkele jaren werkervaring. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband aan uitdagende projecten. Momenteel werken we o.a. aan het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natuurontwikkeling Naardermeer, PIP provinciale weg N242, bestemmingsplannen Alkmaar e.o. met specifieke aandacht voor de ondergrond en bestemmingsplannen voor nieuwbouwlocaties in opdracht van ontwikkelaars. Hierbij besteden we specifieke aandacht voor het leveren van bijdrage van Sweco aan de ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Op basis van jouw kennis en kunde zorg jij binnen onze projectteams voor het optimale planologische proces toegespitst op de wensen van de klant. Dit doe je altijd met een open en nieuwsgierige houding richting collega’s en opdrachtgevers. Een mooie kans voor een RO-professional met ambitie en visie!

In deze uitdagende functie begeleid je onze opdrachtgevers en je collega’s door middel van:


- Het uitvoeren en begeleiden van planologische en milieutechnische haalbaarheidsstudies van plannen in de initiatieffase;
- Opstellen van ruimtelijke plannen (inpassingsplannen, bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen);
- Planologische vertalen van nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en energietransitie;
- Strategisch advisering over de inzet van het juridisch-planologisch instrumentarium;
- Coördineren en aansturen van milieu- en omgevingsonderzoeken (zoals akoestiek, archeologie, water, ecologie);
- Afstemming met bevoegde instanties (zoals overheden en omgevingsdiensten); Je maakt onderdeel uit van projectteams voor uiteenlopende projecten, waarbij wij onze klanten helpen om grote, complexe, innovatieve of politiek-maatschappelijk gevoelige projecten planologisch mogelijk te maken. Je krijgt veel vrijheid om je werk in te delen en je eigen ontwikkeling vorm te geven en bepaalt met de vakgroep de koers voor de toekomst. Daarnaast lever je vakinhoudelijke bijdragen en coördineer je integrale en specialistische adviesrapporten.

Wij zoeken


- Je hebt een afgeronde juridische of planologische opleiding op academisch niveau;
- Je hebt minstens 3 jaar ervaring met het opstellen en begeleiden van RO-procedures;
- Je hebt kennis van de Wet ruimtelijke ordening en ook de aanverwante milieu wet- en regelgeving (zoals Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming, Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland)
- Je bent bevlogen over je vakgebied en weet de relevante ontwikkelingen in het vakgebied waaronder jurisprudentie en de naderende Omgevingswet, direct te vertalen in je advisering;
- Je ziet kansen in de markt en hebt commerciële affiniteit;
- Je bent klant- en kwaliteitsgericht.

  • ms project
  • word