Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Nijmegen

Description

Jij wilt werken, leren en ooknogeensmeteensalarisontvangen?

Welkom bij het Beter Horen Traineeship!


- Leren en werkenbij de marktleider in de hoorbranche
- Diploma op MBO-4
- Allesleren over de nieuwstetechnieken en de meestgeavanceerdehooroplossingen
- Persoonlijkegroeidankzijintensieve coaching
- Salarisvanafdagéén Zo werkt het

Het echtewerkbegint al bij de start van jouwcarrièrebij Beter Horen. Wijgelovendat je het meesteleert door te doen. Jij mag dusmeteen aan de slag in een Beter Horen winkel in jouwregio.

Ondertussenbrengenonze coaches je tijdens de opleidingsdagen aan onze eigen Academy de belangrijkste skills op het gebied van het oor, het gehoor, hooroplossingen en adviserendverkopenbij. Je maaktkennis met de nieuwstetechnieken in de wereld van de audiologie en leert hoe je commerciëlekansenoptimaalkuntbenutten. Je zult al snelervarendat het vak van Audicien de idealecombinatie is tussen service, sales en techniek.

Na driemaanden mag je jecertificaat in ontvangstnemen en ga je van start met de officiëleAudiciensopleiding. Na twee jaar hard werken word jijbeloond met eenerkend diploma en mag jijjezelfofficieelAudiciennoemen. Klinktgoedtoch?

Wie zijnwij?

Alsmarktleider in de hoorbranchegelovenwij in eenmaatwerkoplossingvooriedereen. Dat is ietsdatonsonderscheidt in de markt. Bij Beter Horen zijnwijervanovertuigddatprofessionelehoorzorgalleen door professionals aangebodenkanworden. Beter Horen telt maar liefst 750 van deze professionals! Zij gaven Beter Horen alswerkgevergemiddeldeen 8,3 in onslaatstemedewerkerstevredenheidsonderzoek. Trots!

Wat wijvragen? Drive, energie en toewijding

Wat we bieden? Eencompleet Traineeship en ruimeontwikkel- en opleidingsmogelijkheden

Goede deal?

Wat vindenwijverderbelangrijk:


- Minimaaleenafgeronde HAVO of MBO-3 opleiding
- 40 uur per week beschikbaar
- Willenwerken op koopavond en/of zaterdag
- Recentewerkervaring in de Retail is een pre Review

“Als je vooreenbedrijf wilt werken wat je echtmotiveert en wat het allerbestevoor de klantwilbieden, dan kies je voor Beter Horen!” – Jeroen van Alfen –Audicien

Solliciteren? Klik dan

Heb je vragen over Beter Horen, ons Traineeship of jouwsollicitatie? Neem contact op met Masha Tankink (Recruitment) of 06-83213498. Een WhatsApp sturen mag natuurlijkook!

  • coaching
  • word