Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • EMPLOYEE

Description

Twoje zadania:


- Przygotowanie programów audytów
- Nadzorowanie oraz przeprowadzanie audytu zgodnie z programem audytu
- Ocenę mechanizmów kontrolnych oraz procedur zarządzania ryzykiem
- Wskazywanie na istniejące w działalności Banku ryzyka oraz ich ocenę i proponowanie działań je ograniczających
- Dostarczanie na czas, wysokiej jakości dokumentacji audytowej
- Raportowanie wyników prac do kierownictwa Banku
 

 


Nasze oczekiwania:


- Minimum roczne (Audytor IT ) lub 5 letnie (Starszy Audytor IT) doświadczenie w obszarze audytu IT lub bezpieczeństwa IT / zarządzania ryzykiem IT
- Certyfikacja CISA lub CIA / CISM / CRISC / CISSP 
- Znajomość standardów: COBIT, ITIL, GTAG, OWASP, ISO27000, PCI/DSS, NIST SP800, Rekomendacji KNF
- Doświadczenie w przynajmniej  jednym z następujących obszarów: zarządzanie IT, bezpieczeństwo IT, rozwój oprogramowania, zarządzanie projektami, Agile/Scrum, administracja systemami operacyjnymi, sieciami, bazami danych, wirtualizacja, rozwiązania chmurowe, kryptografia, zarządzanie ryzykiem IT
- Wysokie zdolności analityczne i wysokie umiejętności syntezy
- Wykształcenie wyższe (preferowane IT)
- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- Proaktywność, ciekawość, sceptycyzm i chęć podejmowania wyzwań
- Umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu