Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Genopslag

Vil du være pædagog i en af vores børnehavegrupper med 22 børn? Og kunne du have lyst til, og mod på, at prøve kræfter med en arbejdsplads hvor fagligheden er i centrum, og kvaliteten er høj.

Vi søger en fagligt velfunderet kollega, der


- har integritet, kan arbejde anerkendende ogtilbyde børnene nærvær
- har overblik og gennem struktur kan skabe forudsigelighed for børnene
- kan få pædagogisk udvikling ind i dagligdagens rutiner
- kan planlægge og vil være med til at udvikle på det eksisterende i takt med udviklingen i børnegruppen
- mestrer det gode samarbejde, kan formulere sig på skrift, behersker IT på brugerniveau og kan føre hverdagssamtaler på engelsk, da vi har internationale familier i huset
- understøtter børnefællesskaber og er opmærksom på læringsmiljøet og børnedemokrati Om Børnehuset
Vi har et stærkt arbejdsfællesskab, en fast struktur gennem dagen med genkendelige rutiner. Alle stuer holder fx morgensamling stuevis hver morgen, ligesom klare rammer og aftaler er del af hverdagen. I dagligdagen fungerer stuerne selvstændigt, men samarbejder på etager og i afdelinger.

Vi arbejder konstant på at højne det faglige niveau og fastholde et lavt sygefravær, og vægter derfor stabilitet og ansvarlighed højt. Vi tilstræber at komme ud hver dag, og vi arbejder med børnene opdelt i mindre grupper. Vi vægter det nære i det store og alle børn er vores børn.

Som kommende kollega vil du møde


- En blandet personalegruppe, der tilstræber en professionel tilgang til faget gennem arbejde med metoder som reflekterende team, SMTTE, TOPI og zone for nærmeste udvikling
- En arbejdsplads, hvor fagligheden holdes i fokus
- Glade børn og mulighed for faglige udfordringer
- Medbestemmelse, medansvar og tillid fra ledelse og kolleger I det kommende år er vores pædagogiske fokus på arbejdet med Den Styrkede Læreplan, samt den samlet klynges naturfaglige profil.

Om Børnehuset Nansensgade
Vi er en stor 0-5 års institution beliggende midt i byen. Her er gode fysiske rammer, og bl.a en ny legeplads. Vi er ideelt beliggende for ture ud af huset med tanke på oplevelser i nærmiljøet.

Vi har 72 vuggestuebørn og 106 børnehavebørn fordelt på to afdelinger, fire etager og 11 børnegrupper. Afdelingerne fungerer som mindre enheder i den store.

Vi har en engageret forældregruppe og vi vægter den gode kontakt om børnenes liv og udvikling højt. Vi skriver dagbog og nyhedsbreve til forældrenemed såvel pædagogiskesom praktiske oplysninger.

Børnehavebørnene har et dejligt udflyttersted ved Klampenborg med strand og Dyrehaven, som bruges på skift.

Børnehuset Nansensgade er en del af IBØ, Klynge C.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs