Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Snekkersten

Description

Fakta
Lokation:
Snekkersten
Ansøgningsfrist:
04/08/2019
Afdeling:
R&D - Denmark Barselsvikar Research Clinician
Audiolog/Audiologopæd til 11 måneders vikariat
Arbejdssted: Snekkersten
Vil du prøve kræfter med et job, hvor den kliniske audiologi er i fokus? Så har du muligheden for at bruge dine kompetencer som forskningskliniker på Eriksholm Research Centre. Vi mangler en barselsvikar i forskningsgruppen Augmented Hearing, hvor vi blandt andet undersøger, hvordan man kan opsamle og bruge data fra høreapparater og smart devices til at forbedre høreapparatbehandlingen, samt hvordan man bedst kan adskille to konkurrerende talere fra hinanden ved hjælp af dybe netværk. Opgaverne
Som forskningskliniker i Augmented Hearing bliver din hovedopgave at planlægge, udforme og gennemføre testforløb. Dette inkluderer for eksempel:
- Planlægning af testforløb i overensstemmelse med den gældende etiske ansøgning
- Protokolskrivning
- Udvælgelse af testpersoner og planlægning af deres besøg
- Testgennemførelse
- Gennemgang af litteratur
- Bidrage med input til videnskabelige artikler
- Administration af persondata i henhold til GDPR
- Løbende opdatering af journaler


Derudover tager forskningsklinikeren også del i det daglige arbejde mht rehabiliteringen af Eriksholms testpersoner.
Teknisk indsigt og fokus på de menneskelige aspekter
Du har en uddannelse med betydelig vægt på klinisk audiologi og har nogen erfaring med høreapparattilpasning. Du har godt kendskab til forskellige høreapparattyper samt viden om høretab og de menneskelige konsekvenser heraf. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med forskellige typer af smartphones både Android og iOS, da de ofte bliver brugt i vores dataopsamlingsprojekter.
I arbejdet med testpersonerne møder du mange forskellige typer mennesker, og det er meget vigtigt, at du har et vindende og tillidsfuldt væsen. Din evne til at arbejde tværfagligt viser sig ved, at du er nysgerrig og reflekterende over for andres ideer, og så har du lyst til at bidrage med dine egne inputs. Du skal have lyst til et arbejdsmiljø præget af varierende opgavetyper og en del umiddelbar respons på din arbejdsindsats. Endvidere har du gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på både dansk og engelsk.
Den aktuelle stilling er tidsbegrænset til 11 måneder. Tiltrædelse senest 1. oktober 2019. Om Eriksholm Research Centre
Oticons forskningsenhed, Eriksholm Research Centre, beskæftiger omkring 40 personer, med mange forskellige nationaliteter og uddannelser. Her er en professionel, men også en uformel stemning og et rart arbejdsmiljø. Vi tilbyder selvstændige arbejdsopgaver, hvor man arbejder med frihed under ansvar. Læs mere om os på http://www.eriksholm.com/. Vil du være en del af teamet?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest 4. august. Søg stillingen via www.job.oticon.com. Hvis du vil vide mere om jobbet, så er du velkommen til at kontakte Bo Westergård på telefon 48 29 89 31 (ferie uge 29-31).

  • administrative