Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Har du evnen til at se og levere de Business Intelligence (BI) løsninger vores partnere har behov for? Har du gode samarbejdsevner og kan du kommunikere klart og effektivt til mange interessenter? Og vil du være med til at skabe grundlaget for finansieringen af Danmark? Så har vi brug for dig!

Vi oplever et stigende behov fra både interne og eksterne interessenter på leverancer af data, rapporter, analyser og ledelsesmæssig opfølgning. I den forbindelse søger vi en til flere BI forretningskonsulenter, der vil bidrage med at omsætte forretningens behov til brugbare datadrevne løsninger. Vi søger profiler med erfaring, men nyuddannede kan også komme i betragtning.

Du vil opleve en bred samarbejdsflade fra skatterevisorer til professionelle udviklere i arbejdet med at sikre fremtidens datadrevne Skatteforvaltning. Der arbejdes med rigtig mange komplekse datasæt og udvekslinger, både nationalt og internationalt. Kompleksiteten skyldes både et sammensat systemlandskab og vedvarende transformation. I løsningen af opgaver anvendes en lang række forskellige metoder og teknologier, både til at lave dataløsninger, men også til at understøtte arbejdet. Vi har en god stemning, omgangstonen er uformel, og selvom vi har travlt, spiller vi hinanden gode.

Som BI forretningskonsulent er dine opgaver:


- udvikling af Business Intelligence løsninger i Qlik Sense og Business Objects, som understøtter forretningsprocesser (på sigt også i Power BI).
- sætte retning i forhold til udviklingen af datamarter i samarbejde med vores back-end.
- omsætte idéer, initiativer og opgaver til projektgrundlag samt bistå de øvrige forretningsområder med udarbejdelse af kravspecifikationer.
Du vil komme til at indgå i et agilt team, der fx kan indeholde data engineers, data scientists, business analysts og dataarkitekter, hvor dit primære fokus er at omsætte forretningens behov og udvikle BI delene af de rette løsninger. I vores teams lægger vi vægt på videndeling og læring, samt at vi har det sjovt, når vi går på arbejde.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder sammen med vores partnerstyrelser i både programmer, projekter og mindre udviklingsopgaver. Det betyder, at man kan blive udlånt i kortere eller længere perioder til de større programmer og projekter, men stillingens organisatoriske forankring vil være ens agile team målrettet mindre udviklingsopgaver og kontoret Business Intelligence og projekter. Kontoret har en uformel omgangstone og værdsætter holdånd højt.

Business Intelligence profil
Du har relevant uddannelsesbaggrund, eksempelvis cand.merc.dat, cand.it, datamatiker, cand.polit eller cand.oecon, eller har på anden vis opnået analytisk forståelse og evner indenfor Business Intelligence.

For at få succes i stillingen, er det afgørende, at du har eller ønsker at udvikle:


- kendskab eller erfaring indenfor Business Intelligence.
- kendskab til Qlik Sense eller Business Objects.
- kendskab til SQL og/eller datamartmodellering.
- indsigt i leverancekæden i BI løsninger.
Ligesom at du som person har:


- evnen til på tværs af forskellige interessenter og fagligheder at omsætte forretningens behov til gode BI-løsninger.
- evnen til at skabe overblik og struktur.
- evnen til at samarbejde på tværs og sikre den fornødne kvalitet, koordinering og videndeling i det team, du indgår i.
Ansøgning og kontakt

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs