Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Har du evnen til at forstå både forretningssiden og it-siden i et stort udviklingsprojekt? Har du gode samarbejdsevner, og kan du kommunikere klart og effektivt til mange interessenter? Og vil du være med til at skabe en løsning, der er væsentlig for finansieringen af Danmark? Så har vi brug for dig!

Vi oplever et stigende behov fra både interne og eksterne interessenter på leverancer af data, rapporter, analyser, ledelsesmæssig opfølgning, machine learning og procesautomatisering. I den forbindelse søger vi en til flere business analysts, der vil bidrage med at omsætte forretningens behov til brugbare datadrevne løsninger.

Du vil opleve en bred samarbejdsflade fra skatterevisorer til professionelle udviklere i arbejdet med at sikre fremtidens datadrevne Skatteforvaltning. Der arbejdes med rigtig mange komplekse datasæt og udvekslinger både nationalt og internationalt. I løsningen af opgaver anvendes en lang række forskellige metoder og teknologier, både til at lave dataløsninger, men også til at understøtte arbejdet. Vi har en god stemning omgangstonen er uformel, og selvom vi har travlt, spiller vi hinanden gode.


Din rolle som business analyst
Som business analyst i Data og Analyse får du ansvar for at:


- sikre en forståelse af forretningsprocesser med henblik på at understøtte dem med business intelligence, machine learning og procesautomatiseringsløsninger.
- udfærdige analyser af forretningsprocesser med henblik på forbedringspotentiale ved understøttelse af datadrevne løsninger fra Data og Analyse.
- omsætte forretningsområders behov til krav, datagrundlag og løsningsdesign i samarbejde med forretningen.
- bistå de øvrige forretningsområder med udarbejdelse af kravspecifikationer.
- bistå med styring og koordinering samt udarbejdelse og vedligehold af projektdokumenter.

Du indgår i et team med udviklere, dataanalytikere, forretningskonsulenter, data engineers og dataarkitekter, hvor dit primære fokus er at omsætte forretningens behov og sikre, at det er de rette løsninger, der udvikles. Vi er ambitiøse og ansvarlige, så du får nogle professionelle og kvalitetsbevidste kollegaer med fokus på faglighed og skatteforvaltningens behov. Vi lægger vægt på videndeling, læring og at vi har det sjovt, når vi går på arbejde.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder sammen med vores partnerstyrelser i programmer, projekter og driftsoptimeringsopgaver. Det betyder, at man i kortere eller længere perioder kan arbejde i de større programmer og projekter eller med mindre opgaver i teams. På alle niveauer arbejdes der mod en stadig mere agil tilgang i vores arbejde. Den organisatoriske forankring vil være kontoret Business Intelligence og Projekter.


Stærk og alsidig Business Analyst profil
Vi forestiller os at du er en, der kan samarbejde på tværs og sikre den fornødne koordinering. Du evner at skabe relationer med udgangspunkt i faglighed og ræsonnement. Du er med til at drive leverancen og evner at være bindeled mellem fagområdet og udviklere, ligesom du er opsøgende og kan facilitere løsning af evt. udfordringer, som hindrer fremdrift.

Du har en akademisk uddannelsesbaggrund, eksempelvis cand.scient.pol, cand.merc, cand.it, cand.polit eller cand.oecon, eller har på anden vis opnået analytisk forståelse og evner inden for forretningsanalyse og datadrevne løsninger.

For at få succes i stillingen, er det afgørende, at du:


- kan bryde problemstillinger ned og anvende strukturerede metoder i analysen af disse, herunder finde fejl og uklarheder samt se muligheder for forenklinger
- har gode samarbejdsevner, så du på tværs af forskellige interessenter og fagligheder kan omsætte behov til gode datadrevne løsninger
- er god til at skabe overblik og struktur
- kan vurdere det økonomiske potentiale i løsninger fra Data og Analyse


Ansøgning og kontakt
Send dit

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs