Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Antwerpen

Description

Je voert onderzoek naar en je adviseert over de toepassing van de compliance regelgeving gericht op de beheersing van compliance risico’s en de sensibilisering van medewerkers.

Als compliance officer neem je daarnaast ook de taak op van Data Protection Officer in het kader van de GDPR wetgeving.

Je zal verder in deze functie ook verantwoordelijk worden voor het beleid inzake operationele risico’s en het aanspreekpunt worden voor externe partijen (vb. de sectorale ombudsdienst) voor klachten.

Meer uitgebreid omvat je takenpakket het volgende:

Compliance:


- Als (erkend) compliance officer ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van het strategisch compliance beleid. Je adviseert en sensibiliseert de organisatie met betrekking tot compliance issues (compliance, witwas, deontologie, bijzondere fiscale mechanismen, MIFID, PRIPS, cliëntacceptatiebeleid ) en je werkt aan diverse compliance projecten.
- Je werkt risico analyses uit en je doet op basis van je onderzoek proactief voorstellen om compliance risico’s te beheersen.

Data Protection:


- Als Data Protection Officer (DPO) ben je het aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteiten betreffende privacy- en gegevensbescherming, zoals GDPR.
- Je sensibiliseert en informeert de interne organisatie en de medewerkers, geeft opleidingen om hen te informeren en je stuurt interne werkingsprocessen bij waar nodig.

Operationeel risicobeheer (cfr. qualitative risk):


- Daarnaast werk je ook aan het beleid om operationele en niet-financiële risico’s te kennen en beter te beheren binnen de organisatie.
- Operationeel risicobeheer gaat erg breed. Het omvat alle soorten risico’s tot verlies als gevolg van inadequate of falende interne processen, mensen en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen.
- Ook binnen dit domein breng je mogelijke risico’s in kaart en monitort deze op regelmatige basis door in dialoog te gaan met diverse medewerkers binnen de organisatie en je adviseert en stuurt risico’s bij waar mogelijk.

Klachtenbeheer:


- Je neemt de rol op van intern ombudsman/ombudsvrouw en je bent het aanspreekpunt binnen de organisatie voor externe klachten.
- Je informeert de interne diensten over ontvangen klachten.
- Je bent niet zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van klachten, maar je coördineert het klachtenbeheer. Je zorgt dat alle klachten correct en tijdig behandeld worden door de verantwoordelijke diensten.

Je volgt de relevante evoluties binnen de financiële wereld en binnen je verantwoordelijkheidsdomeinen (Compliance, Operationele Risico’s en Data Protection) nauwgezet op. Je neemt actief deel aan externe werkgroepen op sectorniveau in kader van nieuwe regelgeving of om je kennis up-to-date te houden.

Je geeft intern opleidingen aan medewerkers om hen te sensibiliseren over de diverse risico materies.

Je adviseert directie en management over mogelijke risico’s en je neemt vanuit je expertise deel aan diverse interne projecten.


- Je bent in het bezit van een master diploma, bij voorkeur in een juridische of financieel-economische richting.
- Je hebt eerdere ervaring in de bank- of verzekeringswereld binnen compliance (minimaal 3 jaar).
- Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands.
- Je hebt interesse om een volgende stap te nemen in je loopbaan naar meer verantwoordelijkheid toe en een rol op te nemen als erkend compliance officer.
- Daarnaast heb je ook interesse om een breed inzicht te verkrijgen in risicobeheer binnen een organisatie. Zo zal je in deze functie ook in aanraking komen met operationeel risicobeheer, GDPR en privacy wetgeving.

About the company

NeuvooBulkBE

Related jobs