Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Silkeborg

Description

Brænder du for at arbejde omsorgsfuldt og professionelt med 0-3-årige børn? Og ønsker du en selvstændig hverdag, hvor du selv planlægger dagens program? Så er det måske dig, vi mangler.

Pr. 1. august 2020 søger vi en kollega i Kjellerup.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet - det er din lyst til at arbejde pædagogisk og dit engagement i børns trivsel og udvikling derimod.

Og så er det vigtigt, at du har lyst til at stille dit hjem til rådighed for fire børn, hvor familien netop har valgt den nære og trygge relation og pasningsmulighed, som giver det enkelte barn en oplevelse af at være noget særligt.

Lyder det lige som et job for dig?

Om Silkeborg Kommunale Dagpleje
Gruppen af dagplejere i Kjellerup består af 23 dagplejere, som er fordelt i mindre legestuegrupper.

Silkeborg Kommunale Dagpleje har i dag ansat 280 dagplejere, 12 pædagogiske ledere og administrativt personale. Vi drager omsorg for cirka 1.000 børn.

Det tilbyder vi
Silkeborg Kommunale Dagpleje stiller høje krav til en stærk faglighed og et stort engagement. Vi vægter inkluderende og forpligtende fællesskaber for både børn og voksne.

Som dagplejer i Silkeborg Kommune tilbyder vi dig:


- En spændende stilling i en dynamisk organisation
- Et stærkt kollegialt fællesskab blandt dagplejerne med udgangspunkt i heldagslegestue
- Faglig sparring med den pædagogiske leder og tværfaglige samarbejdspartnere
- Løbende faglig opkvalificering fx gennem aftenmøder og efteruddannelse
- Der optjenes ferie efter gældende regler og som minimum 6 dages afspadsering
- Lån af møbler og legetøj
- Lån af iPad til faglige og pædagogiske formål Vores forventninger
Vi forventer, at du:
- Er en imødekommende og tydelig voksen, som kan skabe struktur og rum for barnets udvikling, læring og trivsel
- Arbejder pædagogisk med børnegruppen
- Understøtter de pædagogiske læreplaner med afsæt i motorik, sprog, sociale færdigheder, personlig udvikling, natur og kultur
- Har viljen og evnen til at kunne samarbejde med mange forskellige familiekonstellationer, -værdier og -kulturer
- Indgår i tæt samarbejde med kollegerne og andre samarbejdspartnere
- Deltager aktivt i heldagslegestuer og bidrager til kvaliteten
- Er åben for at lære og videreuddanne dig
- Samarbejder tæt med organisationen, hvor vejledning og støtte fra den pædagogiske leder er central Vi foretrækker, at dit hjem er allergivenligt.

Løn og arbejdstid
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Derudover er 60 % af lønnen fradragsberettiget eksklusivarbejdsmarkedsbidrag, til dækning af dagplejeomkostninger. (se Skats hjemmeside)

Er du pædagogisk assistent eller pædagog, udløser det yderligere seks løntrin.

Stillingen er på 48 timer om ugen, og timerne kan falde i tidsrummet fra kl. 06.00 – 17.00.

Hvordan din arbejdstid præcis ser ud, afhænger af pasningsbehovet hos netop din børnegruppe.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs