Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Måløv

Description

Vi er 22 mk’ere, der søger en ny kollega fra 15. juni 2020. Vi glæder os til at byde velkommen til en ny kollega i vores fantastiske børnehus.

OM BØRNEHUSET
Børnehuset Søndergård består af ca. 100 børn fordelt på fire teams med blandede aldersgrupper. Et team består af fire medarbejdere - tre pædagoger og en medhjælper. Derudover har vi fire pædagoger, der på tværs af hus og aktiviteter varetager vores pædagogiske værksteder og legeplads og særlig indsats for børnene. Huset er stort med masser af plads samt en legeplads på 10.000m2, der giver et perfekt ude rum for børn og voksne.

I børnehuset skal du som pædagog, turde slippe styringen, tro på at børnene er kompetente med en ret til at yde indflydelse på egne livs omstændigheder.

Børnehusets værdier er formuleret som:


- Anerkendelse - Er en del af børnehusets kultur, der bygger på børnenes med- og selvbestemmelse under hensyntagen til omgivelserne, og som tager udgangspunkt i børnenes forskellighed.
- Fællesskab - Vores mål er, at alle er en del af det fællesskab, der udvikles i Børnehuset, og at den enkelte har oplevelsen af at gøre en forskel.
- Kulturel mangfoldighed - Vi søger at styrke respekten og accepten af forskelligheder og give rum for at opleve denne kulturelle mangfoldighed i et fællesskab.
- Tryghed - Tryghed styrker oplevelsen af selvværd og selvtillid. Tryghed styrkes gennem tilknytning på tværs og i primærgrupperne med engagerede voksne, som er imødekommende og respektfulde over for den enkelte.
- Udfordring og udvikling - Vi søger at skabe et differentieret og dynamisk udviklingsmiljø, der tilgodeser det enkelte barns behov, og som udfordrer alle.
- Udeliv og samspil med naturen - Naturen er en del af vores hverdag. Vi skal lære at bruge den og værne om den. Den giver os mulighed for at eksperimentere, få nye oplevelser og bruge vores krop.
Vi er et stort hus der rummer mange muligheder og stor mangfoldighed. Vi vil derfor opfordre ansøger til at besøge børnehuset.

LIDT OM MÅLØVHØJ DISTRIKT
Distrikt Måløvhøj er beliggende i landsby miljø i Måløv. I distriktet er der 5 børnehuse, hvoraf vi er det ene. Vi ligger i et nybygger område med blandet bebyggelse samt naturområder. Det samlede distrikt har ca. 530 børn og 120 ansatte. Der er syv pædagogiske ledere og en distriktsleder. Vi har et godt samarbejde mellem børnehuse og fælles aktiviteter på tværs af børnehusene.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation

YDERLIGERE INFORMATION
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Helle Kastrup på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs