Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Viborg

Description

Regionspsykiatrien Midt

Vi udvider og udvikler den ambulante funktion med et udgående team.

Derfor søger Klinik for Psykotiske Lidelser i Viborg, pr. 1. august 2020, 2 distriktssygeplejersker i faste stillinger, 37 timer ugentligt.

Formålet med udvidelsen er at tilbyde bedre behandling med øget tilgængelighed til de sværest syge, hvor der både kan tilbydes samtaler i ambulatoriet, men også i nærmiljøet ved udekørende funktion. Der er fokus på sammenhængende patientforløb, så den enkelte behandler kan følge sine egne patienter tættere, men der vil samtidig værre mulighed for tilknytning til et udgående team i aften og weekend. Den enkelte sygeplejerske vil således arbejde som distriktssygeplejerske med egne patienter og deltage i vagt i et tværgående team.

Distriktssygeplejersken er en del af et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer. Vi behandler både incidente samt prævalente patienter med skizofreni samt andre psykose lidelser. Vi arbejder løbende med at optimere behandlingen og med at inddrage patient og pårørende i behandlingen. Distriktssygeplejersken deltager som behandler i et af vore gruppetilbud.

Udgående team, som starter 1. september 2020 vil blive bemandet af 2 sygeplejersker fra de forskellige teams og vagtbyrden over 12 uger er: 5 vagter i tidsrummet 12-20 på hverdage samt en lørdags- og søndagsvagt fra 12-20. Ændringer vil forekomme i ferier og på helligdage.


Lidt om opgaverne som distriktssygeplejerske i team for psykotiske lidelser:

- Et selvstændigt og inspirerende job
- Behandler for en gruppe patienter med komplekse problemstillinger
- Dokumentation i EPJ, herunder behandlingsplaner
- Deltagelse i tværfaglige konferencer
- Deltagelse i kvalitets- og forbedringsarbejde
- Indgå i undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende
- Deltage i gruppebehandling
- Tværsektoriel samarbejde
Lidt om opgaverne i udgående teams:

- Besvare vagttelefon
- Akutte samtaler/besøg/telefon med kendte patienter, der oplever forværring og hvor det ikke er muligt for sædvanlig behandler at tage samtalen
- Akutte samtaler, hjemmebesøg, hvor egen læge/visitationen/bagvagten henviser
- Akutte besøg på bosteder, hvor en beboer er indlæggelsestruet
- Akut sparring pr. tlf. med bostedspersonale
Du skal have følgende kvalifikationer:

- Kompetent og velfunderet indenfor psykiatrisk sygepleje med specialuddannelse/anden relevant videre- eller efteruddannelse
- Faglig kompetence og ansvarlighed, også i akutte situationer
- Har erfaring i at lede/være ansvarlig for et patientforløb
- Indsigt og erfaring i samarbejde med primærsektoren
- Erfaring i undervisning og supervision/faglig vejledning
- Evne til at arbejde selvstændigt og prioritere arbejdets opgaver målrettet
- Gode samarbejdsevner og blik for tværfagligt samarbejde
- IT kendskab (vi anvender elektronisk patientjournal og Outlook)
- Lyst og evner til at arbejde med svært syge psykotiske patienter både i den ny- diagnosticerede fase samt i den prævalente fase
- Erfaring med gruppetilbud
- Viden om psykofarmakologisk behandling
- Viden om differential diagnostik samt comorbiditet
Vi tilbyder:

- Planlagt introperiode, som tager udgangspunkt i dine behov
- Tværfaglig mentorordning i introperioden
- Gode sparringsmuligheder med kollegaer
- En alsidig arbejdsdag med mange spændende opgaver og høj grad af indflydelse på eget arbejde
- En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet
- Fast supervision og sygeplejemøder
- Faste ugentlige konferencer med teamets læger og psykologer samt sygeplejerskekollegaer
- Gode muligheder for faglig udvikling
- En tværfaglig og erfaren gruppe kollegaer med et højt fagligt og socialt engagement, der brænder for patienterne, og hele tiden søger efter at yde den bedst mulige behandling
- ET TEAM SOM GLÆDER SIG TIL AT FÅ DIG SOM VORES KOLLEGA

Se i øvrigt funktionsbeskrivelsen på nedenstående link
http://ps.intra.rm.dk/globalassets/media/psykiatri-social/lon-og-person
ale/varktojskasse/funktionsbeskrivelse-sygeplerske-med-hovedfunktion-i-ambulant-funktion.pdf

Egen bil nødvendig. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved souschef Susanne Mortensen på tlf. 7847 4261 eller funktionsleder Anna Kirstine Goul 2135 8940.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest den 28. maj 2020.

Ansættelsessamtaler vil foregå den 5. juni 2020.


Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs