Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Växjö

Description

Uppslag – Rubrik
Att bygga alumnrelationer vid Linnéuniversitetet

Bakgrund till uppslaget
Linnéuniversitetet önskar utveckla relationer med våra tidigare studenter, sk alumner, för att få en ömsesidig relation och ömsesidigt nytta av varandra. Vi vill nu kunna ta nästa steg i vårt arbete. Vad kan universitetet vinna på detta och vad kan alumnen få ut av alumnnätverket?
Uppdraget kan formuleras efter studenternas bakgrund och egna idéer. Alumnnätverket finns som resurs för ex enkät eller djupintervjuer.

Syfte med arbetet
Att Linnéuniversitetet ska utveckla alumnrelationerna. Se alumnfilm på Lnu.se/alumn för att se mer.

Uppdragsgivare – organisation/verksamhet
Avdelningen för externa relationer vid Linnéuniversitetet och har som uppdrag att arbeta med samverkan, internationella relationer och forskningsfinansiering. Inom samverkan ingår uppdraget att utveckla struktur och aktiviteter för universitetets alumnverksamhet. Det kan vara genom ex nyhetsbrev, återträffar, reportage etc.


Tidsplan och ort
Våren 2019 alt hösten 2019. Växjö eller Kalmar

Övrigt
Språkkunskaper: Svenska och engelska i tal och skrift. Gärna erfarenhet av studier utomlands
Uppdraget kan genomföras i Växjö eller Kalmar

Uppsatsen kan skrivas på kandidat eller magister/masternivå

Kontaktperson
Samverkanskoordinator Kristina Julin Nyquist, Avdelningen för Externa relationer, Linnéuniversitetet, tfn 0470- 767409 e-post: kristina.julin@lnu.se

  • administrative