Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Har du lyst til at arbejde med et vigtigt og højaktuelt sagsområde indenfor skatteretten? Er du en dygtig og skarp sagshandler, der kan lide at håndtere omfattende materiale? Brænder du for at medvirke til at skabe praksis på et område med komplicerede og principielle sager? Hvis ja, så er det dig, vi søger som sagsbehandler til vores transfer pricing team.

Opgaven
Sagerne om transfer pricing i Skatteankestyrelsen er oftest komplicerede og principielle. Sagernes udfald får betydning for, hvordan området udvikler sig i fremtiden. Samtidig har den internationale dagsorden på området betydning for behandlingen af sagerne i Skatteankestyrelsen, blandt andet retningslinjerne fra OECD. Det er derfor vigtigt, at du trives med og tænder på at behandle sager på et område, der er komplekst, under udvikling og har stor politisk bevågenhed.

Vi lægger stor vægt på, at vi har et stærkt fagligt miljø inden for transfer pricing, ligesom vi videndeler og sparrer med hinanden i forbindelse med de enkelte sager. Du får en vigtig rolle i forhold til at styrke og udvikle det faglige miljø på området.

Som sagsbehandler hos os bliver du en del af et hold, hvor vi vægter samarbejde højt, men du får samtidig selvstændigt ansvar for dine egne sager på området, helt indtil de er afgjort i Landsskatteretten. Du får blandt andet ansvaret for at sikre en ordentlig oplysning af sagerne, udarbejde udkast til afgørelser og afholde møder med klagere og repræsentanter.

Bliv en del af vores team
Transfer pricing-sagerne løses i et mindre team i styrelsens 6. kontor, hvor vi har en blandet faglig baggrund og forskellig anciennitet. Fælles for os er bl.a. vores fokus på en stærk faglighed, sparring og videndeling samt en god omgangstone. Vi vil gerne udnytte hinandens forskellige viden og erfaring på området, og vi lægger vægt på, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. Vi holder os ajour med udviklinger på området gennem oplæg både fra interne og eksterne parter.

Skatteankestyrelsen skal sikre en kompetent og uafhængig klagebehandling på skatteområdet til rette tid. Mere end 300 jurister samarbejder hos os om juridisk klagebehandling for at sikre retssikkerheden og styrke tilliden til skattesystemet. Vi behandler sager af stor samfundsmæssig betydning, som alle har konsekvenser for den enkelte virksomhed og borger.

Din profil
Det vigtigste er, at du har en stringent metodisk tilgang til problemløsning, evner at skabe og bevare overblik over omfattende og kompliceret materiale, og at du har en åben tilgang og en lyst til at udvikle dig inden for området. Det er også vigtigt, at du kan bevare fokus og kan sætte dig delmål i forbindelse med arbejdet med de principielle problemstillinger.

Du har afsluttet en relevant videregående uddannelse fx en juridisk eller en økonomisk uddannelse. En tværfaglig tilgang til området er vigtig, og derfor er det en fordel, at du har forståelse for eller erhvervet viden inden for både jura og økonomi.

Vi forestiller os, at du har erfaring med området fra en eller flere lignende stillinger.

Dine kendetegn er i øvrigt, at du har en positiv personlighed og et godt humør. Du har stærke kommunikations- og samarbejdsevner, og sætter pris på et stærkt fællesskab med plads til en uformel tone. Du evner at fokusere både på produktion, effektivitet og kvalitet, og du trives i en hverdag som sagsbehandler.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår følger statens overenskomster. Stillingen forventes besat på specialkonsulentniveau alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Skatteankestyrelsen på vores lokation i København beliggende på Strandboulevarden 89, 1. sal, 2100 København Ø.

Har du brug for yderligere oplysninger om styrelsen og stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder for transfer pricing, Klaus Uhre på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs