Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Kastrup DK

Description

Vi tilbyder en fast stilling som forebyggende rådgiver på 37 timer om ugen i Familieafdelingen. Som forebyggende rådgiver er du forankret i Familieafdelingen, men er tilknyttet kommunens skoler og institutioner. Stillingen er til besættelse 1. juli 2020. Familieafdelingen varetager indsatsen for sårbare børn og unge. Afdelingen er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, hvor det tværfaglige samarbejde omkring sårbare børn og unge vægtes højt. Du bliver en del af en dynamisk og velfungerende familieafdeling, som bl.a. har fokus på faglig udvikling, gode kollegiale relationer og trivsel. Vi arbejder ud fra visionen om, at borgeren er medskaber af egen vedfærd og arbejder anerkendende og inddragende i vores tilgang til borgeren. Tårnby Kommune har i særlig grad fokus på børneinddragelse og har i den forbindelse deltaget i et innovationsprojekt med Børns Vilkår ”Projekt bedre Børneinddragelse”. Familieafdelingen består af i alt 1 Familiechef, 20 socialrådgivere og en faglig koordinator på området for socialt udsatte børn og unge og en faglig koordinator på specialområdet. Herudover består afdelingen af 2 familieplejekonsulenter og 3 forebyggende rådgivere. Den forebyggende rådgivers funktion består i:


- at yde en tidlig indsats således at elevens vanskeligheder ikke udvikler sig
- at fremme kommunikationen mellem familien, skolen og det sociale system
- at fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedrørende et barns trivsel
- at understøtte og sikre dialogen mellem forvaltningen og institutionerne/skolen, når der udarbejdes underretninger og udtalelser i forhold til institutionens/skolens børn og unge.
- at varetage en åben rådgivning for fagpersonale, elever og forældre
- at inddrage og aktivere forældrene som medskabere i processerne
- at sikre relevans og kvalitet i underretninger i samarbejde med skoler og institutioner, hvis barnets vanskeligheder ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, skolen/institutionen har forsøgt at anvende
Vi forventer, at du:
- er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
- har erfaring i arbejdet med børn og unge inden for myndighedsområdet eller som forebyggende rådgiver.
- kan være tovholder og have en koordinerende rolle i det forebyggende regi
- kan arbejde selvstændigt og struktureret i tæt samarbejde med dine kollegaer og relevante samarbejdspartnere
- har lyst til at medvirke til at videreudvikle processer og arbejdsmetoder
- engagerer dig i dit team, afdelingen og dit arbejdsområde
Vi kan tilbyde dig:
- en stilling i et spændende tværfagligt miljø, hvor der bliver lagt vægt på udvikling og indflydelse
- engagerede kollegaer som du arbejder tæt sammen med
- faglig sparring og spændende opgaver
- et rummeligt og uhøjtideligt arbejdsmiljø
- selvstændig planlægning, ansvar og tilrettelæggelse af dit arbejde Tårnby Kommune har aktuelt en lokal løndannelse, hvor der tilbydes løntrin 38 med 2 års relevant erhvervserfaring. I stillingen som forebyggende rådgiver tilbydes yderligere et funktionstillæg.


Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med HK/Dansk Socialrådgiverforening efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses .

Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Familiechef Karin Støvring på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs