Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Interesserer du dig for kulturpolitik og uddannelsespolitik og har du lyst til at arbejde med lovforslag og forvaltningsjura i bred forstand samtidig med, at du er tæt på de politiske beslutninger? Det har du mulighed for som vores nye kollega i Kulturministeriets departement.

Om jobbet

Du vil som juridisk fuldmægtig i Kulturministeriets enhed for Uddannelse, Kulturbevaring, Internationale relationer og Ophavsret (UKIO) komme til at arbejde med udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser, klagesager, aktindsigter samt konkret sagsbehandling og samtidig vil der være gode muligheder for at snuse til politikudvikling og ministerbetjening.

Du vil komme til at varetage juridiske opgaver på Kulturbevaringsområdet og i relation til de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Du bliver tilknyttet både vores Kulturbevaringsteam og vores Uddannelsesteam.

Kulturbevaringsteamet arbejder med kulturbevaring i bred forstand – herunder museer, biblioteker, arkiver, bygningsfredning og arkæologi. Teamet varetager mål- og rammestyringen af de store nationale kulturarvsinstitutioner bl.a. Det Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Derudover har teamet et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og er blandt andet klageinstans for en række af de beslutninger, der træffes i styrelsen særligt i forhold til bygningsfredning og fortidsminder.

Uddannelsesteamets arbejdsområde er de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet (konservatorierne, Billedkunstskolen, Filmskolen og scenekunstuddannelserne) herunder relationerne til det øvrige videregående uddannelsesområde. Teamet arbejder med styring af institutionerne, med ministerbetjening, lov- og bekendtgørelsesarbejde, politikudvikling og udarbejdelse af lovforslag.

Du vil få en bred kontaktflade til Slots- og Kulturstyrelsen, andre ministerier, kulturinstitutioner og organisationer på området. Du vil komme til at indgå i to dynamiske teams med engagerede og dygtige medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Endvidere vil du indgå i Kulturministeriets juridiske rådgivningsgruppe, som yder juridisk bistand til de andre enheder i ministeriet.

Om dig

Vi forventer, at du er uddannet jurist, og at du:


- Har relevant erhvervserfaring efter endt studie. Nyuddannede er også velkomne til at søge
- Har politisk forståelse og kan agere i spændingsfeltet mellem jura og politik
- Har stærke skriftlige kompetencer og kan formidle budskabet kort og præcist og tilpasset målgruppen.
- Har gennemslagskraft og forstår at kommunikere på en klar og forståelig måde
- Er engageret og initiativrig
- Kan bevare overblikket og det gode humør i en travl hverdag. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til og erfaring med arbejdet i centraladministrationen, herunder erfaring med lovgivningsarbejde. Stærke kompetencer inden for forvaltningsret vægter højt.

Der vil også være mulighed for at indgå i opgaveløsning på tværs af enhederne i departementet alt efter behov, ligesom der med jævne mellemrum vil opstå rokeringsmuligheder. Derfor leder vi efter medarbejdere med bredt interesse- og kompetencefelt.


Om os
Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver, vi skal løse. Faglighed og kvalitet er styrende faktorer for os. Vi lægger vægt på initiativ og på at være en troværdig samarbejdspartner for vores interessenter. I Kulturministeriet tilstræber vi at være servicemindede og vise hinanden tillid. Vores omgangstone er præget af omtanke og humor.


Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldmægtigstilling på fuld tid.


Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og AC. Rejseaktivitet kan forekomme.


Forventet tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.


Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen at kontakte kontorchef Karin Marcussen på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs