Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Motiveres du af at omsætte data og analyser til enkel forståelig ledelsesinformation? Kan du skrive notater og sagsfremstillinger, der sidder lige i skabet? Og drives du samtidig af at sikre tydelige processer? – Så er dette jobbet for dig.

Skatteankestyrelsen er sekretariat for afgørelsesmyndighederne, og sammen skal vi sikre kompetent og uafhængig klagesagsbehandling på skatteområdet til rette tid. Hertil har styrelsen blandt andet et øget fokus på datadrevet ledelse. Det vil sige en endnu større brug af data og analyse til at understøtte fremdriften og kvalitet af kerneopgaven.

Det øgede fokus på data betyder, at du sammen med teamet kommer til at udføre, for os, helt nye opgaver. Der er derfor et stort udviklingsperspektiv i stillingen i takt med, at vi skal arbejde mere omkring data og BI-værktøjer, som du kan være med til at præge.

Om opgaven
En af dine første opgaver bliver at drive implementeringen af og sikre opfølgning på processen for et koncernfælles udviklingstiltag om datagovernance. Derudover skal du bidrage til at sikre den rigtige proces for vores ledelsesinformation.

Din dagligdag bliver varieret, og du kommer til at bidrage til at løse de mange opgaver der er i teamet. Du vil desuden have ansvar for en række tilbagevendende opgaver, som fx:


- Skriftlige sagsfremstillinger i form af ledelses-, direktions- og departementsbetjening
- Omsætte data og analyser til enkelt skriftlig ledelsesinformation
- Bidrage til processer, analyser og deltage i udviklingsprojekter i styrelsen Du får din egen opgaveportefølje, men bidrager sammen med resten af teamet til opgavevaretagelsen, derfor kan dine opgaver blive styret af styrelsens behov og prioriteringen af opgaver kan skifte hurtigt.

Du får en bred samarbejdsflade i styrelsen og til andre myndigheder. Til dagligt referer du til teamets faglige koordinator, mens personaleansvaret er hos kontorchefen.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en akademisk samfundsvidenskabelig uddannelse, og har et pars års erfaring eller mere fra staten eller en offentlig myndighed.

Derudover forventer vi, at du har:


- Stor erfaring med at udarbejde indstillinger eller andet skriftligt materiale
- Erfaring med at omsætte analyser og data til enkelt kommunikation
- Kendskab til og gerne erfaring med data governance Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt og tager naturligt selv et initiativ. Du er god til at tænke i helheder og tænker alle delene i en proces igennem samtidig med, at du har en analytisk flair. Sidst men ikke mindst skaber du gode relationer med dine samarbejdspartnere og bidrager til en god stemning i kontoret.

Om os
Du vil blive en del af Skatteankestyrelsens økonomikontor på 20 medarbejdere, hvor Data og analyseteamet kommer til at bestå af seks medarbejdere. Vi er en blanding af erfarne kollegaer med megen viden om data og generalister med bredere kompetencer.

Økonomikontoret består i øvrigt af et Budget- og regnskabsteam samt Administrations- og serviceteam. Fælles for os er, at vi servicerer både direktionen, kontorcheferne og departementet.

Vi lægger vægt på åbenhed og samarbejde. Vi bruger hinanden og spørger om hjælp, og samtidig hjælper vi, hvis andre spørger.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår følger statens overenskomster.

Har du brug for yderligere oplysninger om styrelsen og stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Sara Vibe Facklamm på 33 76 23 55, eller faglig koordinator Casper Sommer på 33 76 23 40

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6 i København.

Ansøgningsprocedure
Du søger stillingen via nedenstående link, hvor du uploader ansøgning,

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs