Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Viborg

Description

G E N O P S L A G

Stillingen som sognepræst i Ejsing Pastorat, Holstebro Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Endvidere er der til stillingen knyttet en forpligtelse til at varetage sognepræstearbejdet i Sahl-Vinderup Pastorat, Holstebro Provsti i Viborg Stift for så vidt angår 45 % af stillingens beskæftigelsesgrad.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

For så vidt angår den af menighedsrådene udarbejdede embedsbeskrivelse, er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside hvortil henvises. For yderligere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes respektive hjemmesider:

Ejsing Pastorat:
Sahl-Vinderup: Pastorat: og http://www.vinderupkirke.dk/

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger Holstebro Provsti:
Provst Niels Arne Christensen · Telefon 24249786 · E-mail: nac@km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 · E-mail: kmvib@km.dk

Opslået: 19. maj 2020
Udløber: 8. juni 2020

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs