Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Taastrup

Description

Genopslag
Afdelingsleder til Familieafdelingen i Høje-Taastrup Kommune
Ønsker du at lede et distrikt i Familieafdelingen, hvor vi hver dag samarbejder med sårbare børn, unge og deres familier om at skabe de bedste muligheder for et godt hverdagsliv?

Så har du nu muligheden for at blive en del af ledelsen i Familieafdelingen, hvor vi arbejder løsningsfokuseret og helhedsorienteret sammen med familien.

Familieafdelingen i Høje-Taastrup Kommune søger en dygtig afdelingsleder med socialfaglig baggrund til distrikt Øst. Du skal stå stærkt i din faglighed, så du kan sikre en stabil daglig drift med et højt fagligt niveau og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

I Familieafdelingen sætter strategien ”Sammen om Hverdagslivet” retningen for vores daglige arbejde. Det betyder, at vi arbejder forebyggende og netværksinddragende samt at vi er i tæt dialog med familierne om, at finde gode og bæredygtige løsninger, som kan bringe deres børn og unge i trivsel og udvikling. Vi er derfor optaget af at skabe gode løsninger sammen med familierne og deres netværk, så de oplever sig støttet i at mestre eget liv.

Derfor er vi i fuld gang med at implementere den løsningsfokuserede metode i sagsbehandlingen, ligesom vi indgår i forpligtende, tværfaglige samarbejder på tværs af kommunen for at skabe koordinerede og sammenhængende løsninger.
Vi har, i det daglige arbejde, fokus på familiens ressourcer og på at skabe gode hverdagsliv for de sårbare børn og unge, som vi er i kontakt med. Vi vægter derfor samarbejdet med almenområdet og civilsamfundet højt. Ligesom vi samarbejder tæt med vores kollegaer på udførerområdet for at skræddersy løsninger med udgangspunkt i familiens behov og mål.

Du skal ledelsesmæssigt fortsætte arbejdet i de spor, som er lagt, i tæt samarbejde med de øvrige faggrupper i Børne- og Ungerådgivningscenteret, bl.a. PPR og sundhedsplejersker samt vores kollegaer i Familiesporet, f.eks. kontaktpersoner, familievejledere og familiepsykologer.

Familieafdelingen består af 3 afdelinger , som dækker 3 geografiske distrikter i kommunen – Øst, Midt og Vest.

Distrikt Øst består af 17 medarbejdere og 1 fagkoordinator, som refererer til afdelingslederen. Heraf er 3 medarbejdere placeret i akutteamet, som behandler alle akutte sager og vurderer alle modtagne underretninger indenfor 24 timer og 2 medarbejdere er placeret, som fremskudte rådgivere på skoler og udvalgte daginstitutioner. De øvrige 12 rådgivere varetager det samlede sagsbehandlingsforløb i distrikt Øst - fra de forebyggende rådgivningsforløb jf. LSS § 11 til de børnefaglige undersøgelser jf. LSS § 50 samt opfølgning på foranstaltninger jf. LSS § 52.

Derudover består Familieafdelingen af en specialrådgivning, som varetager rådgivning, vejledning og sagsbehandling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelse samt et familieplejeteam, og en skolekonsulent, ligesom alle distrikter har fremskudte socialrådgivere, der arbejder forebyggende på skoler og udvalgte daginstitutioner.

Familieafdelingen arbejder i It-systemet DUBU, som understøtter ICS-metoden, hvorfor kendskab hertil er en fordel. Vi har god understøttelse af vores administration i forhold til styring og øvrige administrative opgaver f.eks. i forbindelse med børn- og ungeudvalgssager.

Alle 3 afdelingsledere refererer til lederen af Familieafdelingen . Vi har fokus på at udvikle et stærkt lederteam, som kan støtte hinanden i det daglige ledelsesarbejde både i forhold til den faglige samt den personalemæssige ledelse.

Vi forventer:


- At du har en socialfaglig uddannelse
- At du er erfaren indenfor myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet
- At du har en lederuddannelse eller har lyst til at tage en lederuddannelse
- At du er engageret, kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
- At du har et positivt menneskesyn samt er ressource- og udviklingsorienteret
- At du arbejder helhedsorienteret med blik for det tværfaglige
- At du kan bevare overblik – også i travle perioder
- At du er tilgængelig for

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs