Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Horsens

Description

Horsens Ungdomsskole søger en SSP/Street Team-medarbejder, som også skal fungere som klubleder i en af Ungdomsskolens klubber for 13-18 årige.

Street Team
Street Team er en del af Horsens Kommunes SSP-samarbejde og har siden 2001 været den aktive del af det forebyggende og opsøgende arbejde med unge, hvis adfærd er præget af begyndende kriminalitet, mistrivsel eller misbrug, kort sagt unge, som alene eller i grupper har problemer og/eller opfører sig uhensigtsmæssigt i forhold til skole, familie eller andet.

Street Team består, udover dig, af 5 medarbejdere, som både arbejder selvstændigt og sammen som team og med andre samarbejdspartnere, alt efter opgavernes karakter og situationen. I sammensætningen af Street Team er der fokus på at sikre et højt og bredt fagligt og sagligt grundlag for at arbejde med de unge og kriminalpræventive problemstillinger generelt, herunder løbende ide´- og materialeudvikling.

Vores ønskekollega brænder selvfølgelig for alle aspekter af jobbet og må meget gerne have relevant erfaring. Du skal især være indstillet på, at den generelle kriminalpræventive indsats med oplysning og undervisning i form af oplæg for unge og forældre på skolerne og rådgivning ift. unge på ungdomsuddannelserne udgør en stor del af indsatsen. Derfor er dine evner og erfaringer med dette område særligt væsentlige.

Jobbet vil også indebære her-og-nu indsatser og opsøgende arbejde, når skoler eller andre samarbejdspartnere har brug for at Street Team, evt. sammen med andre aktører, hurtigst muligt kan følge op på problemer/situationer.

Street Team/SSP løser SSP-opgaver vedr. unge op til 18 år, men også opgaver i SSP+regi vedr. unge op til 25 år i samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Street Teams væsentligste arbejdsopgaver


- Forebyggende oplæg for unge og forældre, klasseoplæg og forældremøder, og medvirke til løbende idé- og materialeudvikling
- Deltagelse i UngeKontakten - anonym rådgivning på Ungdomsuddannelser
- Opsøgende arbejde hvor de unge færdes i byen, i klubber, ved fester o.lign
- Her-og-nu indsatser med unge
- Kontaktskabende/formidlende til andre aktører i SSP-samarbejdet
- Netværksmøder og tværfagligt samarbejde
- Relationsarbejde og bekymringssamtaler med unge/forældre
- Tæt samarbejde med skoler/Politi/Ungdomscenter Horsens/U-turn/CSU om unge med problemer/grund til bekymring/misbrug, konfliktløsning og mægling mm.
Klublederfunktion

I stillingen indgår klublederfunktion ca. 5-7 t/ugl for en ungdomsskoleklub, da vi prioriterer størst mulig sammenhæng mellem den generelle SSP-forebyggelse og det trivselsskabende arbejde i klubregi. Som klubleder er du overordnet ansvarlig for at klubben fungerer bl.a. ved kontakt til skole og lokalområde, administrative løn- og personaleopgaver, personalemøder, sæsonplanlægning, løbende planlægning, praktiske opgaver, samarbejde med Ungdomsskolens andre klubledere mm.

Kompetencer

Du skal:
- være en troværdig formidler af forebyggende oplæg/undervisning for skoleklasser og ved forældremøder.
- være en tydelig voksen, med gode kommunikative evner, der forstår at sætte rammer og indgå i relationsarbejde med unge, forældre og andre samarbejdspartnere.
- være robust og fleksibel, kunne arbejde selvstændigt og indgå i et team, med plads til både alvor og humor.
- naturligt kunne ”bryde isen”, tage initiativ og skabe relationer til og opsøge de unge og hjælpe dem ift. deres udfordringer.
- have overblik og gode planlægningsevner, så du, via dine forskellige funktioner, skaber sammenhæng i arbejdet.
- om muligt have erfaring med lignende opgaver og funktioner.
Erfaring med formidling/undervisning eller arbejde med unge i marginalpositioner og erfaring med de konkrete arbejdsopgaver er en fordel. Vi forventer en teoretisk baggrund som lærer, socialrådgiver, misbrugsrådgiver, vejleder, pædagog, politi, eller lignende. Lokalkendskab og/eller bopæl i Horsens Kommune kan være en fordel, men er dog ikke en nødvendighed.

Stillingen/arbejdstid/lønforhold

Der er tale om en 37 timers stilling. Arbejdet kræver fleksibilitet og der kan være behov for din indsats dag/eftermiddag/aften/weekend.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag 17. juni 2020.

Tiltrædelse 1. august 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: Torsdag 11. juni 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til viceungdomsskoleleder/afdelingsleder for SSP & FRITID Jan Asmussen 76291523 / 20685184.

Vi ser frem til, via linket,at modtage din digitalekortfattede ansøgning vedlagt uddannelsesbeviser, hvor du har lagt tydelig vægt på konkrete kvalifikationer og erfaringer med ovennævnte arbejdsopgaver.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs