Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Hillerød

Description

Brænder du for akutte patientforløb og har du lyst til at arbejde på et hospital, hvor høj faglighed og arbejdsmiljø er i fokus?

På Nordsjællands Hospital er vi i fuld gang med at implementere det akutmedicinske speciale. Vi har aktuelt fire læger ansat i introduktionsstilling i akutmedicin samt en hoveduddannelseslæge i akutmedicin. Den 1. august 2020 er to introduktionsstillinger til besættelse.

Sammen med de etablerede specialer på Hospitalet er der udarbejdet et uddannelsesprogram som byder på ophold i både skadestue, akutmodtagelse/triage og i specialespecifikt modtageafsnit/observationsafsnit i FAM for kirurgi, neurologi, lunge-og infektionsmedicin samt kardiologi. Introduktionslægen skal igennem hele sit forløb på 12 måneder arbejde i FAM, hvor introduktionslægen vil fokusere på behandlingen af de akutte tilstande hvert speciale arbejder med. Der er således tale om en introduktionsstilling med en bred indføring i akutmedicinske kompetencer og dermed også en solid basis for at fortsætte i en hoveduddannelse i akutmedicin.

De 12 måneder fordeles som nedenstående:


- 2 måneder kardiologi. Fokus på akutte kardiologiske tilstande. Oplæring og varetagelse af avanceret hjertestopbehandling.
- 2 måneder neurologi. Fokus på akutte neurologiske tilstande. Cerebral katastrofe, kramper.
- 2 måneder skadestue. Fokus på akutte skader og behandling hos børn og voksne.
- 2 måneder kirurgi. Fokus på akutte gastromedicinske samt kirurgiske tilstande.
- 2 måneder lunge-og infektionsmedicin. Fokus akutte på lunge- og infektionsmedicinske tilstande. Oplæring i lumbalpunktur.
- 2 måneder i Akutmodtagelse. Oplæring i triagering og visitering. Vurdering og færdigbehandling af patienter i kort-tids ophold (12-24 timer). Prioritering og varetagelse af parallelle patientforløb. Flowstyring. Indføring i beredskabsledelse. Kerneopgaven for introduktionslægen er at modtage, vurdere, undersøge og behandle den akutte patient i samarbejde med specialernes læger og i et stærkt team af sygeplejersker og andre faggrupper. Du vil deltage i alle former for akutte kald der tilhører specialerne.

Ansættelse i stillingen kvalificerer til hoveduddannelse i akutmedicin. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram.

Vi tilbyder:


- Mulighed for deltagelse i igangværende forskningsprojekter og udvikling af egne forskningsprojekter med fokus på akutmedicinske emner
- En spændende uddannelsesstilling, hvor du opnår en bred akutmedicinsk faglig ballast.
- En Akutafdeling der kontinuerligt udvikler sig i evidensbaseret retning og som konstant har fokus på optimering af patientforløb og arbejdsprocesser.
- EMCC-kursus, Emergency medicine core competences.
- Uddannelse i akutmedicinsk ultralyd; FATE, FAST, LCU, FLUS Vi forventer at ansøger er:


- Engageret og interesseret i akutte patientforløb
- Er god til at samarbejde og kan bevare roen i stressede situationer
- Trives i et omskifteligt arbejdsmiljø, hvor der nogle gange er meget travlt FAM

Akutmodtagelsen og de specialespecifikke modtageafsnit udgør tilsammen FAM på Nordsjællands Hospital. FAM i Hillerød er døgndækkende for alle akutte specialer, på nær gynækologi/obstetrik og pædiatri som har deres egne modtagelser. FAM varetager omkring 137.000 patientforløb årligt, heraf 44.000 indlæggelser og 93.000 akutambulante forløb. FAM består af en selvstændig Akutmodtagelse med egne læger i front og et specialespecifikt modtage/observationsafsnit som drives af specialerne. Det specialespecifikke modtageafsnit/observationsafsnit og Akutmodtagelsen ligger side om side, og der er et tæt samarbejde imellem Akutmodtagelsens læger og de øvrige specialer.

Akutmodtagelsen ledes af ledende overlæge med speciale i akutmedicin og almen medicin samt erfaren konstitueret ledende oversygeplejerske. Vores uddannelsesansvarlige overlæge Thomas Andersen Schmidt er speciallæge i akutmedicin og har desuden en lang forskningskarriere bag sig, der giver mulighed for at vejlede i forskningsprojekter.

Send os din ansøgning med en motiveret beskrivelse af hvorfor du ønsker en introduktionsstilling i Akutmedicin. Ansøgningen stiles til ledende overlæge Kitten Engell Weber.

Løn og ansættelse:

Sker efter gældende overenskomst

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs