Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Hillerød

Description

En stilling som reservelæge i Lungemedicinsk Sektion, Lungemedicinsk-endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2020 eller efter aftale. Stillingen er af 12 måneders varighed og tæller som introduktionsuddannelse i intern medicin. Stillingen indgår i mellemvagt eller forvagt afhængigt af kvalifikationer.

Afdelingen består af 2 specialesektioner: Lungemedicinsk og Endokrinologisk sektion.

Lungemedicinsk sektion har et sengeafsnit med 24 senge, heraf 4 semi-intensive pladser til non-invasiv ventilation. Sektionen har stor ambulant aktivitet med ambulatorium, daghospital, rehabilitering, telemedicinsk enhed og forskningsenhed. Der er endvidere 10 palliative sengepladser og palliativt team tilknyttet den lungemedicinske sektion.

Lungemedicinsk sektion har et godt ry hos uddannelseslæger med god plads til at konferere sine patientforløb, inddragende og respektfuld kommunikation og et rart sted at møde på arbejde.

Lungemedicinsk-endokrinologisk afdeling har en vagtstruktur med et 8-skiftet forvagtslag bestående af basislæger fra begge sektioner samt kardiologisk afdeling, to 8-skiftede mellemvagtslag bestående af reservelæger fra lungemedicinsk og endokrinologisk sektion, og et mellemvagtslag fra kardiologisk sektion. Der er derudover en lungemedicinsk rådighedsvagt, endokrinologisk beredskabsvagt, kardiologisk bagvagt og en AMA-bagvagt, hvor sidstnævnte er i en døgndækkende tilstedeværelsesvagt.

Lungemedicinsk Sektion er forskningsaktiv og der vil være mulighed for at indgå i forskningsprojekter, blandt andet inden for sektionens fokusområde som er obstruktive lungesygdomme (KOL, astma). Reservelæger med interesse for lungemedicin, eller som påtænker at søge hoveduddannelse i lungemedicin, vil have gode muligheder for at komme i gang med et forskningsprojekt under ansættelsen. Der er ligeledes gode muligheder for at lære invasive teknikker som f.eks. drænage af pneumothorax, pleuravæske og empyemer, samt mulighed for at få formaliseret oplæring i anvendelsen af ultralyd til akut diagnostik og drænanlæggelse.

Løn og ansættelsesforhold :

Sker efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger:

Er du velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Pia Thaning på mail: ,

Ansøgning:

Fremsendes online via linket, sammen med CV samt dokumentation for tidligere ansættelse.

Ansøgningsfristen er 24. maj 2020.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs