Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Ringsted

Description

Vi søger:
2 psykologer til fastansættelse i 37 timer pr. uge med opstart den 1. august 2020
1 psykolog til et barselsvikariat med opstart den 1. august 2020

Kompetenceenheden varetager Ringsted kommunes PPR- funktion og består af 21 medarbejdere med en fælles kerneopgave ift. at understøtte det gode børneliv og deltagelse i inkluderende læringsfællesskaber.
Vi er optagede af at tænke kreativt i samarbejde med familier og samarbejdspartnere for at finde den bedste måde at skabe den gode udvikling i hver enkelt indsats.

Vi arbejder ud fra en systemisk forståelse og vores kernebidrag tager udgangspunkt i praksisnære og samskabende forløb med fokus på tidlig indsats og effekt. Der er stort råderum i opgaverne dog altid med udgangspunkt i at være med til at understøtte barnets perspektiv og mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskabet.
I Kompetenceenheden arbejder vi bl.a. ud fra et dobbelt perspektiv. Dobbeltheden ses som en grundlæggende relationel og kontekstuel forståelse kombineret med et fokus på det enkelte barns forudsætninger, ressourcer og interesser. Børn og unge udvikler sig gennem deltagelse i fællesskaber og derfor bør vanskeligheder forstås i relation til de udviklings- og læringsmiljøer, som de er en del af.

Vores forståelse af PPR-feltet bygger på, at vi i Kompetenceenheden både løser opgaver helt tæt på praksis i samarbejde med familier og medarbejdere på børne- og unge-området, men at vi som organisation samtidig også er repræsenteret i de centrale strategiske fora, hvor den mere overordnede strategiske udvikling af indsatser på 0-16 års-området foregår. Det betyder, at vi i Kompetenceenheden også har en aktiv rolle i de strategiske samarbejdsprocesser og drøftelser i skoler og dagtilbud.

Kompetenceenheden er kendetegnet ved en høj faglighed, et godt sammenhold præget af empati, interesse og humor- og hvor der ikke er langt fra tanke til handling.

Afdelingen består af psykologer, talehørekonsulenter, motorikkonsulenter, sprogvejledere og familiekonsulent. Vi er organiseret i 2 tværfaglige teams med hver sin koordinator. Afdelingen er placeret i Skolecentret.

Vi søger engagerede psykologer, som gerne må have:


- Overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse
- Evne til at sætte opgaven i fokus og arbejde konsultativt på flere niveauer
- Lyst til kompetenceudvikling
- Lyst til at tage del i et kollegialt fællesskab, hvor sparring og gensidig hjælpsomhed er en central del
- Viden og erfaring fra arbejde i PPR. De primære opgaver vil være:


- Konsultative, praksisnære og samskabende opgaver i dagtilbud og skoler, herunder sparring og supervision ofte i et tværfagligt samarbejde
- Rådgivning af forældre
- Korte samtaleforløb
- Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger
- Ledelsessparring. Vi tilbyder:
Du vil have mulighed for at sætte dit præg på opgaveløsningen og blive mødt med åbenhed overfor, hvad du er optaget af og vil byde ind med. Der er stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstid og – opgaver. Du vil blive en del af en dynamisk og udviklingsorienteret organisation med engagement og nærvær. Du får base centralt i Ringsted med 10 minutters gang til stationen.

Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe til Marie Hall Grauslund, psykolog og TR på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs