Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

En af vores to 0. klassesledere skal have barselsorlov fra skoleårets start. Derfor søger vi en dygtig barselsvikar, der kan give børnene en tryg og udviklende start på deres skoleliv.

Skolen i Nordøstamager er en helt ny skole, hvor de første elever er begyndt i skoleåret 19-20. I det kommende skoleår har skolen én 1. klasse og to 0. klasser.

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen, at du er pædagoguddannet, og vi ser detsom en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet som børnehaveklasseleder.

Desuden forventer vi, at du


- har viden om børns socialisering og læreprocesser, særligt i overgangene mellem børnehave, fritidshjem og skole
- har et anerkendende børnesyn og besidder stærke relationskompetencer
- er en dygtig klasseleder, der kan skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø, som sikrer alle elever deltagelsesmuligheder
- kan skabe et velfungerende og tillidsfuldt skole-hjem-samarbejde
- hviler solidt i din faglighed og kan begrunde – og løbende udvikle – din praksis
- kan bidrage aktivt ind i et professionelt, givende samarbejde om den fælles kerneopgave Vigtigt at vide om os
Værdigrundlaget for Skolen i Nordøstamager rummer en ambition om at gøre vores børn til ansvarlige, demokratiske borgere i en foranderlig verden, hvor bæredygtighed, globalt udsyn og handlekompetence står centralt i den faglige og sociale dannelse.
Vi vil, at eleverne udvikler fremtidens kompetencer gennem en varieret skoledag, der hjælper dem til at se, hvordan det, de lærer i skolen, kan anvendes og kobles til deres liv uden for skolen. Derfor består en skoleuge på Skolen i Nordøstamager af mange forskelligartede aktiviteter, og en dag om ugen foregår undervisningen væk fra skolens matrikel som udeskole.

Skolen i Nordøstamager har først sin egen skolebygning i 2022 –derfor holder vi til i lokaler på Skolen på Amagerbro, hvor vi har et godt fællesskab med elever, personale og ledelse. Skolen i Nordøstamager har også en fritidsordning, der ligeledes, indtil flere årgange skrives ind, er organiseret i et fællesskab med fritidsordningen for Skolen på Amagerbro.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest samt reference. Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse den 1. august 2020.
Barselsvikariatet forventes at vare hele skoleåret 20/21.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs