Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Ringsted

Description

Som kontorelev i Kriminalforsorgen Sjælland får du en administrativ uddannelse med speciale i offentlig administration. Overordnet vil du få indblik en politisk styret organisation, hvor du grundlæggende skal lære at sagsbehandle efter forvaltningsretlige principper og hvor du skal kunne forstå og sætte dig ind i lovstof og cirkulærebestemmelser.

Vi tilbyder et alsidigt og udviklende uddannelsesforløb med gode rammer for en bred uddannelse og tilbyder en arbejdsdag, der indeholder en blanding af nye udfordringer og rutineopgaver. Du kommer rundt i forskellige enheder og på den måde få størst muligt indblik i Kriminalforsorgens opgaver og de administrative opgaver, der understøtter kerneopgaven. Du kommer til at arbejde sammen med kollegaer med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, men alle med sigte på den administrative opgaveløsning.

I uddannelsesperioden introduceres du for opgaveløsning inden for ledelsesstøtte og koordinering, servicerelaterede opgaver, klientsagsbehandling, HR og økonomi/regnskab.

Vi forventer af dig, at


- Du tager ansvar for din arbejdsdag og din egen læring og udvikling
- Du er nysgerrig og klar på at følge med, når der sker forandringer omkring dig
- Du er mødestabil, imødekommende og professionel i dit møde med andre
- du er udadvendt, servicemindet og kan samarbejde med varierende kollegaer
- du kan formulere dig klart og tydeligt – både på skrift og i tale
- du har et godt kendskab til IT og lyst til at lære nye IT-systemer
- du er mobil, fleksibel og indstillet på, at dele af uddannelsen foregår på forskellige adresser i Kriminalforsorgen Sjællands geografiske område og med skiftende arbejdstider. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har kørekort. og at du har afsluttet én af følgende uddannelser


- EUX Business med kvalifikationer til kontoruddannelser med specialer
- HG med kvalifikationer til kontoruddannelse med specialer opnået før 1. august 2015
- STX, HF, HTX inkl. 10 ugers HGS eller EUS forløb
- HHX incl. 5 ugers grundforløb Relevante eksamensbeviser vedlægges din ansøgning. Hvis du endnu ikke har modtaget dit eksamensbevis, så vedlægges dine standpunktskarakterer. Har du modtaget merit for dele af adgangskravene skal du vedlægge dokumentation for dette.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte dit uddannelsessted.

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.

Løn- og ansættelse:

Stillingen er en 2-årig uddannelsesstilling med tiltrædelse den 15. september 2020. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og veksler mellem praktik- og skoleperioder.

Mødetidspunkter kan variere og følger de enheder, du arbejder i.

Ud over den praktiske uddannelse i Kriminalforsorgen Sjællands enheder er der i alt 15 ugers skolegang, inklusiv den afsluttende fagprøve. Vi forventer som arbejdsgiver, at du deltager i en 3 dages studietur til Bruxelles, der udbydes af skolen.

Derudover skal du deltage i et internt, obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN).

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen Sjælland

Arbejdsstedet er Områdekontoret i Ringsted, Tinggade 15, Ringsted. En del af din elevtid vil foregå i et fængsel og i en KiF-afdeling, hvorfor du skal være indstillet på en del mobilitet under din elevtid.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kørekort.

Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, 1 åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Områdekontoret varetager ledelse og styring af driften i området. Områdekontorets opgaver er derfor styring, controlling og kvalitetssikring i forhold til områdekontorets institutioner, samt bistand til løsning af klientnære opgaver. Det vil endvidere være områdekontorets ansvar at prioritere og koordinere områdets samlede ressourcer og aktiviteter.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

I din ansøgning skal du beskrive din motivation for at søge stillingen, hvad din ambition med uddannelsen er på sigt, og hvilke kompetencer, du vil byde ind med i elevforløbet med betydning for arbejdspladsen og din egen læring.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2020 kl. 12.00

Vi forventer at afholde samtaler i uge 25/26

Har du spørgsmål om stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Lotte Andersen,

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs